Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag - Tiltag for at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker

Arbejdstilsynet har altid stor fokus på arbejdsulykker, og der afgives mange reaktioner om ulykkesrisici. Arbejdstilsynet vil naturligvis fortsat både fastholde og udbygge fokus på arbejdsulykker.
 
Blandt de initiativer, der er iværksat for at nedbringe antallet af ulykker er:
 

Højere bøder


Den 1. januar 2009 trådte nye og skærpede regler i kraft. Bøden for overtrædelse af arbejdsmiljøloven stiger fra 40.000 til 80.000 kr., hvis overtrædelsen har medført dødsulykke eller anden alvorlig arbejdsulykke. Højere bøder vil motivere arbejdsgivere og andre, der har indflydelse på arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, til at overholde arbejdsmiljøreglerne. Når arbejdsmiljøreglerne overholdes, sker der færre arbejdsulykker. De højere bøder forventes dermed at have en forebyggende effekt.
 

Skærpede pligter til bygherren

Den 1. januar 2009 har bygherren fået pligt til at udpege en koordinator i projekteringsfasen, der skal koordinere sikkerhed og sundhed. Bygherren skal - som udgangspunkt - udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsen. Afhængig af projektets karakter skal koordinatoren udarbejde en journal over emner, der bør tages hensyn til ved eventuelle fremtidige arbejder. Bedre planlægning i projekteringsfasen vil gavne arbejdsmiljøet.
 

Nye regler for arbejdstagere fra østeuropæiske EU-lande

Fra 1. maj 2008 har udenlandske virksomheder, som udstationerer arbejdskraft i Danmark, pligt til at lade sig registrere i Register over Udenlandske Tjenesteydelser, det såkaldte RUT-register. Med RUT-registret får Arbejdstilsynet et bedre overblik over udstationerede medarbejdere i Danmark. Samtidig bliver det lettere at kontrollere arbejdsmiljøet.
 

Fokus på landbruget

Landbruget screenes løbende og Arbejdstilsynet har derfor fast fokus på branchen.
Arbejdstilsynet, Landbrugets organisationer og Dansk Landbrugsrådgivning mødes løbende for at fastholde fokus på indsatsen i forhold til arbejdsulykker i landbruget. Møderne benyttes til gensidig orientering om de aktiviteter, der er på området. Det bliver derved muligt at identificere eventuelle huller i indsatsen og iværksætte nye tiltag.
 

Særlig tilsynsindsats

Arbejdstilsynet gennemfører en særlig tilsynsindsats overfor bygge- og anlægsbranchen i perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010. Indsatsen er rettet mod branchens særlige risiko for at blive nedslidt. Fokuspunkter i indsatsen er det psykiske arbejdsmiljø og muskel-skelet belastninger. Ved begge arbejdsmiljøproblemer kan der være en afledt fare for ulykker. Det drejer sig f.eks. om tunge løft og tidspres. Det forventes, at den særlige indsats også vil medvirke til at forebygge ulykker i branchen.
 

Seneste forskning

I december 2008 udkom forskningsrapporten ”Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur”. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem NFA og AMK-Herning og finansieret af arbejdsmiljøforskningsfonden.
 
Bedre sikkerhed og færre ulykker. Sådan vil hverdagen være på byggepladser, i industri og i godstransportbranchen, hvis ledelsen taler direkte med medarbejderne om sikkerheden i det daglige. Det er hovedkonklusionen i forskningsprojektet FAIS.