Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte arbejdsulykker 2008

I dette nyhedsbrev præsenterer Arbejdstilsynet væsentlige pointer fra rapporten Anmeldte arbejdsulykker 2003-2008: Årsopgørelse 2008: Der er anmeldt ligeså mange arbejdsulykker i 2008 som i 2006 og 2007. Til gengæld er antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang faldet til det samme niveau som i 2004, som var det hidtil laveste.

Fakta om anmeldelse og opgørelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2003 til 31. december 2008.
 
Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører arbejdsudygtighed i mindst én dag udover tilskadekomstdagen.

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet er stagneret

Der er i 2008 anmeldt 48.464 arbejdsulykker. Det er ca. lige så mange som i 2006 og 2007. Efter at antallet af anmeldte arbejdsulykker har været steget tre år i træk fra 2003 til 2006, har antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2006, 2007 og 2008 været stort set uændret.
 
Tabel 1 viser antallet af arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden 2003-08, fordelt på alvorlighed og registreringsår.

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 2003-08 fordelt på alvorlighed og registreringsår.

 Alvorlighed

 Registreringsår

 2003

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Død 

47 

45 

59 

61 

66 

44 

Andre alvorlige ulykker 

4,879 

5.007 

5.249 

5.777 

5.538 

5.542 

Andre ulykker 

37.213 

38.625 

41.798 

42.865 

43.219 

42.878 

I alt

42.139 

43.677 

47.106 

48.703 

48.823 

48.464 

Arbejdstilsynet har analyseret mulige årsager til stigningen i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2003 til 2006. Resultaterne viste, at den største del af stigningen var et udtryk for en reel stigning i antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker. Set i forhold til den stigende beskæftigelse, var der ligeledes tale om en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Undersøgelserne har desuden vist, at underrapporteringen har været konstant i hele perioden, og fortsat ligger på over 50 pct.

Antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang er faldet

Der er i 2008 registreret 44 arbejdsulykker med dødelig udgang (dødsulykker). Det er det laveste antal i hele perioden. 

Hver tiende beskæftigede udsat for en ulykke hvert tredje år.

De seneste 3 år er der blevet anmeldt ca. 48.000 arbejdsulykker om året. Det svarer til, at mere end hver 10. beskæftigede bliver udsat for en arbejdsulykke i løbet af seks år. Med en underrapportering på ca. 50 pct. bliver hver 10. beskæftigede udsat for en arbejdsulykke i løbet af tre år.

Arbejdsulykker set i forhold til antal beskæftigede er faldet lidt

Tabel 2 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden 2003-08 set forhold til beskæftigelsen i de enkelte år (incidensen). I 2008 er der anmeldt 170 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Siden 2006 er incidensen således faldet lidt. 

Tabel 2: Anmeldte arbejdsulykker 2003-08 pr. 10.000 beskæftigede (incidens) fordelt på alvorlighed og registreringsår. 

 Alvorlighed

 Registreringsår

2003

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Død 

0,17 

0,17 

0,22 

0,22 

0,23 

0,15 

Andre alvorlige ulykker 

18

19

19

21

20

19

Andre ulykker 

136

143

154

156

153

150

I alt

154

161

174

177

173

170

Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker 2003-08 pr. 10.000 beskæftigede (incidens)

Diagram-2008.png 

Set i et længere forløb (1993-2003) er der tendens til, at incidensen for anmeldte arbejdsulykker var faldende i perioden 1993-03 med en top i 1996. Ifølge Arbejdstilsynets overvågningsrapport for 2005 (10 år med handlingsprogrammet "Rent arbejdsmiljø år 2005" er faldet i anmeldeincidens fra 1993 til 2003 statistisk signifikant. 

Anmeldte arbejdsulykker 2003-08 fordelt på skadetyper, branche, alder og køn står i årsopgørelsen 2008 og de interaktive tabeller 2003-2008. Læs desuden om Arbejdstilsynets initiativer for at nedbringe antallet af arbejdsulykker i Tiltag for at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker

Arbejdsbetingede lidelser

Arbejdstilsynet kan ikke offentliggøre årsopgørelse for arbejdsbetingede lidelser anmeldt i 2008, før alle anmeldelser er registreret. Arbejdstilsynet offentliggør tallene for arbejdsbetingede lidelser senere på året.
 
Vi henviser til den seneste opgørelse af arbejdsbetingede lidelser i årsopgørelsen 2007 og de interaktive tabeller 2002-2007.

Kontaktpersoner

Kontor for Videngrundlag: Anders Christensen, Niels Kofod, Linda Hviid eller kontorchef Sonja Ploug Jensen