Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2009

Nyhedsbrev den 10. november 2010

Muskel-skeletsygdomme tegner sig for ca. 40 pct. af de anmeldte arbejdsbetingede sygdomme i 2009 og er dermed fortsat den største sygdomsgruppe. Det fremgår af Arbejdstilsynets årsopgørelse for 2009.

Der blev anmeldt 15.596 arbejdsbetingede sygdomme i 2009, hvilket er ca. 1.100 færre end i 2008. Det svarer til et fald på ca. 7 pct. i antallet af anmeldte sygdomme.

Fordelingen på sygdomsgrupper er nogenlunde den samme som i 2008:

  • Muskel-skeletsygdomme tegner sig for ca. 40 pct. af de anmeldte sygdomme og er dermed fortsat den største sygdomsgruppe. Næsten to tredjedele af de anmeldte tilfælde af muskel- og skelet sygdomme vedrører arme, hænder, nakke og/eller skuldre, mens ca. en fjerdedel er sygdomme i ryggen.
  • Psykiske sygdomme tegner sig for ca. 20 pct. af de anmeldte sygdomme. Antallet af psykiske lidelser – der ellers har været jævnt stigende siden 2002 – er faldet lidt i 2009.
  • Hudsygdomme tegner sig for ca. 11 pct. af anmeldelserne i 2009. Antallet af hudsygdomme steg markant til ca. 2.000 årlige anmeldelser i 2006 og 2007, men er faldet til ca. 1.700 anmeldelser i både 2008 og 2009.
  • Øresygdomme tegner sig for 12 pct. af anmeldelserne. Det er alt overvejende hørenedsættelser.

Køn, alder og branche

 Der anmeldes lidt flere arbejdsbetingede sygdomme for kvinder end for mænd. Også sygdomsmønstret er forskelligt for de to køn.

Muskel- og skeletbesvær udgør således 46 pct. af de anmeldte sygdomme for kvinder, men kun 39 pct. for mænd. Psykiske sygdomme udgør 26 pct. af de anmeldte sygdomme for kvinder og 11 pct. for mænd. Den største forskel ses i hørenedsættelser, der udgør 21 pct. for mænd og knap to pct. for kvinder. Endelig udgør hudsygdomme 14 pct. for kvinder og ni pct. for mænd.

Over halvdelen af alle arbejdsbetingede sygdomme anmeldes inden 50-års alderen. Muskel-skeletsygdomme og hudsygdomme anmeldes fra en tidlig alder, mens hørenedsættelser oftest anmeldes efter 50-års alderen.

Slagterier er den branchegruppe, hvor der anmeldes flest muskel-skeletsygdomme i forhold til antallet af medarbejdere. Politi, beredskab og fængsler er den branchegruppe med relativt flest anmeldte psykiske sygdomme, og frisører mm. har flest anmeldte hudsygdomme i forhold til antal medarbejdere.

Sundhedsskadelige påvirkninger

Sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet er fx tunge løft, vådt arbejde og stor arbejdsmængde.

De sundhedsskadelige påvirkninger, der fremgår af anmeldelserne, viser det samme mønster som tidligere år.

  • Muskel-skeletpåvirkninger tegner sig for 43 pct. af de påvirkninger, der fremgår af anmeldelserne i 2009. Det drejer sig især om løft, bæring, skub og træk samt om repetitivt (tempo)arbejde – det vil sige arbejde, hvor der er mange gentagne bevægelser.
  • Psykosociale faktorer tegner sig for ca. 24 pct. af de angivne påvirkninger i 2009. Det drejer sig især om arbejdsrelationer som fx mobning og uforståelige ledelsesprincipper samt om forhold, der vedrører kvantitative krav som fx stor arbejdsmængde.
  • Kemiske og industrielle faktorer udgør ca. 17 pct. af de angivne påvirkninger i anmeldelserne. Mere end en tredjedel af de kemiske og industrielle påvirkninger er i gruppen vand, sæbe og rengøringsmidler. Biologiske faktorer udgør tre pct.
  • Fysiske faktorer tegner sig for ca. 13 pct. af de angivne påvirkninger i 2009. Det drejer sig især om støj (8 pct.).

De sundhedsskadelige påvirkninger varierer meget fra branchegruppe til branchegruppe. Muskel-skeletpåvirkninger udgør fx mere end 65 pct. af påvirkningerne i de anmeldelser, der kommer fra branchegruppen træ og møbler, mens de kun udgør 25 pct. af påvirkningerne i anmeldelser fra branchegruppen politi, beredskab og fængsler.

Kontaktpersoner

Nanna P. Brandorff – tlf. 72 20 87 06
Birgit Bülow – tlf. 72 20 87 86

 

Læs årsopgørelse:

Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-09

Se interaktive tabeller:

Arbejdsbetingede lidelser 2004-2009