Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2007

Der blev i 2007 anmeldt 17.051 arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet, hvilket er på niveau med året før. Antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser i 2006 og 2007 er dog markant højere end i perioden 2002-05. En del af forklaringen er, at listen over anerkendte erhvervssygdomme blev udvidet den 1. januar 2005. Det betyder, at der er flere sygdomme end tidligere, der kan udløse erstatning til den person, der er blevet syg - og er derfor et incitament til at anmelde sygdommen.
 
Antallet af anmeldelser varierer i perioden 2002-07 fra 11.466 tilfælde i 2003 til 17.051 tilfælde i 2007.

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2002-07 fordelt på sygdomsgrupper og registreringsår

 Sygdomsgrupper

 Registreringsår

 2002

2003

2004

2005

2006

2007 

 Muskel- og skeletbesvær

 6.214

 5.437

 5.901

 6.922

 7.602

 7.445

 Øresygdomme

 1.734

 1.497

 1.689

 1.597

 1.908

 1.734

 Psykiske sygdomme

 1.420

 1.549

 1.951

 2.347

 2.976

 3.315

 Hudsygdomme

 1.431

 1.287

 1.230

 1.229

 1.468

 2.039

 Sygdomme i åndedrætsorganer

 550

 464

 486

 548

 649

 716

 Sygdomme i nervesystemet

 393

 360

 469

 540

 511

 509

 Kræftsygdomme

 176

 231

 215

 214

 311

 560

 Andre sygdomme

 654

 641

 595

 516

 1.461

 733

 I alt

 12.572

 11.466

 12.536

 13.913

 16.886

 17.051

Tabellen viser, at muskel- og skeletbesvær tegnede sig for næsten halvdelen (44 pct.) af de arbejdsbetingede lidelser, der blev anmeldt i 2007. Andre store grupper er psykiske sygdomme (19 pct.), hudsygdomme (12 pct.) og øresygdomme (10 pct.). 

Muskel- og skeletbesvær

37 pct. af de anmeldte tilfælde af muskel- og skeletbesvær skyldes sygdomme i arme, albuer, hænder og fingre, 30 pct. vedrører nakke og skuldre, mens 22 pct. skyldes ryg-sygdomme.  

Psykiske sygdomme

Antallet af anmeldte psykiske sygdomme har været jævnt stigende i hele perioden 2002-07. Ifølge Arbejdsskadestyrelsen falder en væsentlig del af stigningen i 2006 og 2007 tidsmæssigt sammen med, at listen over anerkendte erhvervssygdomme er blevet udvidet med sygdommen "Posttraumatisk belastningsreaktion".

Øresygdomme

Der er anmeldt 1.734 øresygdomme i 2007, hvilket er lidt færre end året før. Høretab (hørenedsættelse) tegner sig for 1.552 tilfælde, tinnitus (øresusen) for 101 tilfælde, mens de sidste 81 anmeldelser vedrører andre øresygdomme. De forholdsvis få tilfælde af tinnitus kan skyldes, at opgørelsen er baseret på hoveddiagnoser, mens tinnitus ofte bliver anmeldt som bidiagnose.