Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2006

Der blev i 2006 anmeldt 16.886 arbejdsbetingede lidelser - det vil sige sygdomme, der skyldes forhold i arbejdsmiljøet eller som formodes at gøre det. Læger og tandlæger skal anmelde arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.
 
Antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser er steget med 2.973 fra 2005 til 2006 - det svarer til en stigning på 21 pct. En del af forklaringen er, at listen over anerkendte erhvervssygdomme blev udvidet den 1. januar 2005. Det betyder, at der er flere sygdomme end tidligere, der kan udløse erstatning til den person, der er blevet syg - og er derfor et incitament til at anmelde sygdommen.
 
Antallet af anmeldelser varierer i perioden 2002-06 fra 11.466 tilfælde i 2003 til 16.886 tilfælde i 2006.

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2002-06 fordelt på sygdomsgrupper og registreringsår

Sygdomsgrupper

Registreringsår

2002

2003 

2004 

2005 

2006 

Muskel- og skeletbesvær

 6.214

 5.437

 5.901

 6.922

 7.602

Øresygdomme

 1.734

 1.497

 1.689

 1.597

 1.908

Psykiske sygdomme

 1.420

 1.549

1.951

 2.347

 2.976

Hudsygdomme

 1.431

1.287

1.230

1.229

1.468 

Sygdomme i åndedrætsorganer

 550

464

486

 548

 649

Sygdomme i nervesystemet

 393

 360

 469

 540

 511

Kræftsygdomme

 176

 231

 215

 214

 311

Andre sygdomme

 654

 641

 595

 516

 1.461

I alt

 12.572

 11.466

 12.536

 13.913

 16.886

Tabellen viser, at muskel- og skeletbesvær tegnede sig for næsten halvdelen (45 pct.) af de arbejdsbetingede lidelser, der blev anmeldt i 2006. Andre store grupper er psykiske sygdomme (18 pct.), øresygdomme (11 pct.) og hudsygdomme (9 pct.).

Muskel- og skeletbesvær

39 pct. af de anmeldte tilfælde af muskel- og skeletbesvær skyldes sygdomme i arme, albuer, hænder og fingre, 28 pct. vedrører nakke og skuldre, mens 22 pct. skyldes rygsygdomme.

Psykiske sygdomme

Antallet af anmeldte psykiske sygdomme har været jævnt stigende i hele perioden 2002-06. Ifølge Arbejdsskadestyrelsen falder en væsentlig del af stigningen i 2006 tidsmæssigt sammen med, at listen over anerkendte erhvervssygdomme i januar 2005 blev udvidet med sygdommen "Posttraumatisk belastningsreaktion".

Øresygdomme

Der blev anmeldt 1.908 øresygdomme i 2006, hvilket er det højeste antal i perioden 2002-06. Høretab (hørenedsættelse) tegner sig for 1.747 tilfælde, tinnitus (øresusen) for 136 tilfælde, mens de sidste 25 anmeldelser vedrører andre øresygdomme. De forholdsvis få tilfælde af tinnitus kan skyldes, at opgørelsen er baseret på hoveddiagnoser, mens tinnitus ofte bliver anmeldt som bidiagnose.