Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeld stoffer og materialer i Produktregistret

Danske virksomheder har pligt til at anmelde farlige kemiske produkter i Produktregistret. Det er gratis og kan ske enten elektronisk eller via et anmeldelsesskema i papirform. 

Pligten til at anmelde gælder for jer virksomheder, der fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske produkter, hvor mængden overstiger 100 kg om året. Hvis produktet udelukkende bruges privat, skal det ikke anmeldes. 

Probas er et elektronisk system til at anmelde stoffer og materialer (produkter) til Produktregistret i Arbejdstilsynet. Elektronisk anmeldelse giver virksomheden løbende online-hjælp til at udfylde anmeldelsen og et samlet overblik over alle anmeldelser.

Adgang til Probas

Af sikkerhedsgrunde skal virksomheden have en digital signatur (virksomhedscertifikat) for at bruge Probas. Signaturer udstedt til privat brug kan ikke benyttes. 

 • Tilmeld virksomheden til Probas ved at sende en mail til pd@at.dk med oplysning om:  
  - virksomhedsnavn
  - adresse
  - telefonnummer
  - CVR-nummer (kun for danske virksomheder)
  - navn(e) på bruger(e)
 • Vedhæft i mailen en kopi af virksomhedscertifikatet eller af en medarbejdersignatur for hver bruger
 • Virksomheden modtager brev fra Produktregistret med brugernavn og password
 • Installer programmet efter denne vejledning
 • Anmeld stoffer og materialer.

Læs her om anmeldelse på papir.
Læs her om fordelene ved at anmelde elektronisk.
Læs her om Produktregistret.
Læs her om at anmelde offshore-produkter

 

Digital signatur

Jeres virksomhed skal have en digital signatur for at kunne bruge Probas. Bestil digital signatur hos Danid

Åbningstid

Produktregistret har åbent for henvendelser mandag til torsdag fra kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 15 på telefon 70 12 12 88 og på mail pd@at.dk 

 ProbasIkon.jpg Anmeld nye stoffer og
materialer elektronisk til Produktregistret 

(Pjece i pdf)
 

Tak for dit svar.