Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Grænseværdier for stoffer og materialer

At-vejledning C.0.1
August 2007
Erstatter april 2005

Teksten i pdf-format

Bemærk

Følgende grænseværdier fremgår nu af bilagene til bekendtgørelse nr. 1134 af 1. december 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer:
  • Grænseværdier for luftforurening (bilag 2, afsnit A)
  • Grænseværdier for støv (bilag 2, afsnit B)
  • Procesbetingede grænseværdier (svejsning) (bilag 2, afsnit C) 
  • Biologisk eksponeringsværdi (bilag 3).

Følgende grænseværdier mv. fremgår fortsat af At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer:

  • Organiske opløsningsmidler (punkt 3.4.2)
  • Listen over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende (punkt 3.6).