At-vejledning om opstilling og brug af stilladser - Arbejdstilsynet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

O V E R B L I K

Opstilling og brug af stilladser

At-vejledning B.3.2
Januar 2006 - 2. udgave juni 2008

 
At-vejledningen er især til arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden, samt til projekterende virksomheder.
 
At-vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om opstilling, brug og nedtagning af stilladser.
 
Det er den virksomhed, der opstiller et stillads, der har ansvaret for, at stilladset er opstillet korrekt. Men det er den virksomhed, hvis medarbejdere bruger stilladset, der har ansvaret for, at det er egnet til den opgave, der skal udføres fra det, og at det er i korrekt stand under brugen.
 
Vejledningen indeholder bl.a. afsnit om:

  • Valg af stilladstype og -konstruktion
  • Uddannelse og instruktion
  • Brugsanvisning (opstillingsvejledning)
  • Underlag/understøtning
  • Forankring
  • Stilladsdæk og rækværk
  • Adgangsveje
  • Inddækning.

Læs hele At-vejledningen om opstilling og brug af stilladser.

 
 

Tak for dit svar.