Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvilke krav er der til elevatorers sikkerhed?

Der stilles en række krav til elevatorer, som skal gøre dem sikre både for de daglige brugere og for servicefolk.

Det er elevatorejeren, der har ansvaret for, at sikkerheden er i orden. Der er flere forhold, som kan skabe fare ved elevatorer.

Fare for elektrisk stød

Hverken de daglige brugere eller servicefolk må udsættes for fare for elektrisk stød. Det typiske problem er, at afdækningen af det farlige el er ødelagt eller monteret forkert, så det ikke beskytter mod berøring.

Fare for at styrte ned

Der kan fx være fare for at servicefolk styrter ned,

  • hvis der mangler rækværk på elevatorens tag
  • hvis de kommer for tæt på en tagkant uden rækværk, når de skal op til elevatorens maskinrum, som ofte er placeret på taget af bygningen
  • hvis adgangen op igennem loftslemmen ikke er sikret mod nedstyrtning og fald.

Fare for klemning

Elevatorens bevægelige dele må ikke kunne nås med fingre eller hænder, så de kan blive klemt. Det er typisk inde i elevatorens maskinrum eller på elevatorens tag, at der er bevægelige dele, som kan være farlige for servicefolkene.

Kontrolattest

Alle elevatorer til personer eller til gods skal være mærket med en gyldig kontrolattest. Kontrolattesten, som også kaldes en stoleattest, kan sammenlignes med nummerpladerne på en bil. Har elevatoren ikke en gyldig kontrolattest, må den ikke køre.

Det er elevatorejeren, som er ansvarlig for eventuelle ulykker, der sker med en elevator, som kører uden kontrolattest. Det betyder, at ejeren kan pådrage sig erstatningsansvar for eventuelle personskader.

Inspektionsorganer, der har kendskab til en elevator i drift uden gyldig kontrolattest, skal orientere Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil derefter kontakte ejeren og kræve, at elevatoren bliver bragt i orden eller taget ud af drift. Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde udstede en dispensation, der midlertidigt kan erstatte en kontrolattest.

Hjælp til tjek af elevatoren

Elevatorejeren kan få hjælp til at tjekke sin elevators sikkerhed ved at kontakte sit servicefirma og/eller inspektionsorgan, der kender reglerne om elevatorer.

Læs mere om regler om elevatorer.