Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Fem nye bekendtgørelser om certificering

Den 9. april 2013 vedtog Folketinget, at lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat, herefter kaldet certifikatloven, skulle indarbejdes i arbejdsmiljøloven. Certifikatloven regulerer forhold vedrørende certificering af virksomheder.

Det betyder, at certifikatloven ophæves den 1. november 2013 og indarbejdes i arbejdsmiljøloven. Formålet med indarbejdelsen har været at forenkle reglerne på området.

Som en følge af lovændringen udstedes der fire nye bekendtgørelser, samt én ændringsbekendtgørelse. De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. november 2013.

Som altovervejende hovedregel videreføres de hidtil gældende regler på området, men de nye bekendtgørelser indeholder dog følgende ændringer:

  • Certificeringsorganerne skal fremover inden for to certificeringsperioder (seks år) have besøgt alle produktionsenheder omfattet af certifikatet, 
  • Certificeringsorganerne får pligt til at orientere Arbejdstilsynet umiddelbart ved tildeling af certifikater, og ved suspension, ophør eller fratagelse af certifikater, og 
  • Certificeringsorganerne skal nu sikre, at det, fremgår af certifikatet eller et bilag hertil, hvilke produktionsenheder, der er omfattet af certifikatet, ved angivelse af produktionsenhedsnummer.

De nye bekendtgørelser

.