Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

11 nye forsknings- og udviklingsprojekter har fået midler fra Forskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden har ved udgangen af juni 2013 uddelt 27,7 mio. kr. til i alt 11 forsknings- og udviklingsprojekter. Temaerne for ansøgningsrunden var arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær, virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmedicinsk udredning om årsager til arbejdsbetinget hudkræft.

Projekterne er udvalgt med baggrund i Arbejdsmiljøforskningsfondens strategi for forskning og udvikling 2012-13, hvor de fire nævnte temaer indgår.

Fonden modtog i alt 50 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 108,7 mio. kr.

Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning har foretaget en vurdering af den faglige kvalitet i alle 50 projektforslag. Udvalgene fandt, at 32 ansøgninger svarende til et samlet beløb på 69,8 mio. kr. var kvalificerede til videre behandling i Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg. 

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg har foretaget en vurdering efter relevanskriterier. Kriterierne er bl.a. en vurdering af, hvor der mangler viden og udvikling indenfor de prioriterede områder, samt en vurdering af projektets overfør- og generaliserbarhed til andre områder i relation til den samlede arbejdsmiljøindsats. Der er blevet lagt vægt på udvikling, formidling og implementering af arbejdsmiljøviden på arbejdspladserne. 

Læs de samlede kriterier for udvælgelse af projekterne.

Udvalget har i sin indstilling prioriteret ti projektansøgninger i relation til forskningsstrategien og en arbejdsmedicinsk udredning til en samlet støtte på op til ca. 27,7 mio. kr. Projekterne giver støtte til fire nye ph.d.-studerende.

Følgende projekter har fået tildelt midler i denne runde:

Psykisk arbejdsmiljø

 • "Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser” – et prospektivt studium. Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Bevilget 3,8 mio. kr.
 • ”Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka”. NFA. Bevilget 0,7 mio. kr. 
 • ”Samspil mellem psykisk arbejdsbelastning og familiemæssige krav”. En prospektiv undersøgelse af de helbredsmæssige konsekvenser, beskyttende faktorer og underliggende mekanismer. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Bevilget 3,4 mio. kr. 

Muskel- og skeletbesvær

 • ”Karpaltunnelsyndrom som signalsygdom for sundhedsskadelige håndledspåvirkninger”. Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus, Bevilget 3,7 mio. kr. 
 • ”Lyskebrok og kroniske smerter efter operation for lyskebrok – betydning af fysiske påvirkninger i arbejdet”. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning. Bevilget 3,5 mio. kr.

Virkemidler

 • ”Sikker identitet – et randomiseret interventionsstudie på byggepladser baseret på social identifikation og sikkerhedsklima”. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning. Bevilget 3,6 mio. kr. 
 • ”Interventioner med arbejdsmiljøøkonomiværktøj”. Cowi. Bevilget 2,6 mio. kr. 
 • ”Har anmeldelsen af en arbejdsbetinget lidelse en effekt på den anmeldte medarbejders helbred og arbejdsmarkedstilknytning”. Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg. Bevilget 2,4 mio. kr. 
 • ”Plean - en handlingsorienteret metode til APV af psykisk arbejdsmiljø”. DTU. Bevilget 2,0 mio. kr. 
 • ”Forskning som virkemiddel i arbejdsmiljøregulering”. NFA. Bevilget 1,5 mio. kr. 

Arbejdsmedicinsk udredning

 • ”Udredning af årsager til arbejdsbetinget hudkræft”. Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg. Bevilget 0,5 mio. kr.
Læs mere om de igangværende projekter.

Fonden takker desuden alle ansøgere for den udviste interesse og gør opmærksom på, at næste ansøgningsrunde har ansøgningsfrist den 2. september kl. 12.