Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hurtig straf for RUT-overtrædelser

Udenlandske virksomheder, der ikke har anmeldt sig i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), kan fra den 1. juli få en administrativ bøde på 10.000 kr. Det skyldes nye regler, der indebærer, at Arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder i klare og ukomplicerede sager om overtrædelse af udstationeringsloven.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om at Arbejdstilsynet skal have mulighed for mere effektiv håndhævelse af anmeldelsespligten til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) med det formål at modvirke social dumping.

Med ændringen af udstationeringsloven, som træder i kraft den 1. juli 2013, får Arbejdstilsynet mulighed for at afgøre klare og ukomplicerede sager om overtrædelse af udstationeringsloven med administrative bødeforelæg.

- Administrative bødeforelæg er endnu et værktøj, som Arbejdstilsynet kan bruge i indsatsen mod social dumping, siger kontorchef Eva Jensen, og fortsætter: - Udenlandske virksomheder er ofte i Danmark i korte perioder, og når en virksomhed først har forladt landet, er det vanskeligere at håndhæve eventuelle lovovertrædelser. Administrative bøder ved RUT-overtrædelser er med til at sikre, at Arbejdstilsynet kan reagere hurtigt og effektivt over for udenlandske tjenesteydere, der er kortvarigt i landet.

Siden den 1. maj 2008 har udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser og udstationerer medarbejdere i Danmark, haft pligt til at anmelde en række oplysninger til RUT.

Arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder for RUT-overtrædelser i ukomplicerede sager, hvor der ikke er bevismæssige spørgsmål. Den udenlandske virksomhed skal erkende sig skyldig i overtrædelsen og være indforstået med, at sagen afgøres endeligt med betaling af bøden. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, sender Arbejdstilsynet sagen til politiet med anmodning om, at politiet rejser en straffesag mod virksomheden.

Manglende overholdelse af anmeldereglerne til RUT straffes med en bøde på 10.000 kr. 

 

Læs også

Social dumping