Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 6 - 27. juni 2013

Hurtig straf for RUT-overtrædelser

SOCIAL DUMPING: Udenlandske virksomheder, der ikke har anmeldt sig i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), kan fra den 1. juli få en administrativ bøde på 10.000 kr. Det skyldes nye regler, der indebærer, at Arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder i klare og ukomplicerede sager om overtrædelse af udstationeringsloven. 

Samarbejde gør myndigheders net mere fintmasket

SOCIAL DUMPING: Der er stadig problemer med udenlandske virksomheder, der overtræder reglerne på det danske arbejdsmarked. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i juni gennemførte årets fjerde fælles aktion mod social dumping. 

Nye regler om indretning af visse produkter

REGLER: Den 1. juli træder ny lov om indretning m.v. af visse produkter i kraft. Loven indeholder ikke nyt indhold, men tydeliggør indholdet af en række EU-direktiver om indretning m.v. af de produkter, hvor Arbejdstilsynet er myndighed. Som følge af loven udsteder Arbejdstilsynet 11 nye bekendtgørelser. Bekendtgørelserne er opbygget anderledes end de tidligere bekendtgørelser, men kravene er de samme som hidtil. 

Alvorlige ulykker i landbruget kan undgås

KAMPAGNE: Der sker hvert år ca. 175 alvorlige ulykker og også dødsulykker i landbruget. Ulykkerne har store menneskelige konsekvenser for dem, de rammer. Med fokus på helt enkle tiltag kan landmanden selv forebygge ulykkerne. Arbejdstilsynet kommer med kampagnen ”Undgå Ulykker” med gode råd til, hvad landbruget selv kan gøre for at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker.

Flere virksomheder kan få støtte til en forebyggelsespakke

FOREBYGGELSE: Der er nu åbnet for, at alle virksomheder i fire brancher kan søge en forebyggelsespakke med støtte til op til 19 ansatte. Det gælder daginstitutioner, metal og maskiner, rengøring samt træ og møbler. Pakkerne beskriver trin for trin, hvad virksomheden skal sætte i gang for at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Det er Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der udbyder forebyggelsespakkerne.

Virksomheder kan søge seniorpakker

TILSKUD: Arbejdspladser med under 250 ansatte kan nu søge om en seniorpakke. Seniorpakken er støtte til arbejdspladsen til at gennemføre et fastlagt forløb på tre til seks måneder, så den kan blive bedre til at fastholde medarbejdere på 55 år og derover. Seniorpakken bliver udbudt af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er afsat 37 mio. kr. til seniorpakker i 2013.

Specifik styrketræning nedsætter smerter i nakken

UNDERSØGELSE: Styrketræningsøvelser med håndvægte nedsatte graden af nakkesmerter med 70 pct. hos kvindelige laboranter efter 20 ugers træning på arbejdspladsen. Ved undersøgelsens start havde gruppen moderate til stærke smerter i nakke-skulderregionen. Ca. 30 træningsgange var tilstrækkeligt til at lindre smerterne. Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter har gennemført for at evaluere, hvor få gange om ugen man kan nøjes med at træne for at opnå en effekt.

Pas på det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer

ARTIKEL: Forandringer er et vilkår i dag. Det var der enighed om i det panel, som åbnede konferencen ”Skab gode forandringer – med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø”.

Samlet rapport om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012

RAPPORT: Stress, jobusikkerhed, indflydelse, samarbejde, selvvurderet helbred og meget andet. Resultaterne fra undersøgelsen "Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012" er nu samlet i en elektronisk rapport, som kan downloades gratis fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.  

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Social kapital og forandringsledelse

KONFERENCER: Social kapital og gode forandringer kan gå hånd i hånd. Det er udgangspunktet for to konferencer om, hvordan man konkret kan gribe processen an og sikre strategisk forankring. Konferencerne arrangeres af BAR FOKA, BAR SoSu og BAR U&F og afholdes den 14. november i København og den 21. november i Aarhus. 

Nyt værktøj om social kapital

KONFERENCER: BAR FOKA lancerer en række nye værktøjer om social kapital i november. I forbindelse hermed afholder der tre konferencer - den 7. november i København, den 22. november i Middelfart og den 28. november i Aalborg - hvor ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter får lejlighed til at afprøve de nye værktøjer, høre hvad andre har gjort og udveksle erfaringer med andre arbejdspladser.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Værksteder i jordbruget 

VEJLEDNING: Der sker ofte ulykker og nærved-ulykker, når man reparerer og udfører service på maskiner i jordbruget. Ny branchevejledning fra BAR Jord til Bord indeholder konkrete anvisninger på indretning af serviceværksteder i virksomheder på det grønne område - fx hvordan man dæmper støj, fjerner forurening ved kilden og tilpasser belysningen til omgivelser og opgaver.

Godt arbejdsmiljø på teatre

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Service- og Tjenesteydelser gennemgår de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og regler for små og store teatre samt teatre på turne og anviser veje til gode løsninger. Vejledningen henvender sig til teatrenes ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte som fx skuespillere, sangere, dansere, musikere og sceneteknikere samt ansatte i værksteder m.fl. 

APV’en sætter sundhed i system

Vejledning: Virksomhedens arbejdspladsvurdering kan bruges som et redskab til at fremme sundheden på arbejdspladsen på en systematisk og handlingsorienteret måde. Det viser en ny vejledning fra Sund By Netværket.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Kør sikkert

TEMASIDE: BAR Service- og Tjenesteydelser har lanceret en temaside om forebyggelse af ulykker ved arbejdskørsel. Siden henvender sig både til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte og indeholder værktøj, som hjælper med at forebygge ulykker ved fx at udvikle en god sikkerhedskultur. Siden indeholder også værktøj til at lære af de ulykker, der er sket, og de ulykker, som var nær ved at ske. Folderen Sikker kørsel - også et ledelsesansvar beskriver, hvad man som leder kan finde af nyttig information om temasiden, mens folderen Kom godt af sted er en generel præsentation af den nye hjemmeside om sikker køreadfærd.

Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø

GUIDE: BAR transport og engros sætter i en ny guide fokus på arbejdsmiljø ved udbud af tjenesteydelser. Guiden indeholder udbyders forpligtelser og arbejdsmiljøtjeklister, som kan bruges ved udbud af renovation, busdrift samt specialkørsel. Guiden henvender sig til udbydere af tjenesteydelser og til arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationer på BAR transport og engros’ område.

Bedre indretningsværktøj til kontorer

VÆRKTØJ: BAR Kontor har opgraderet sit indretningsværktøj, så der nu er mere inventar. Samtidig er 3-D-visningen blevet optimeret. Endelig er værktøjets gode råd om de arbejdsmiljøforhold, man skal være opmærksom på ved indretningen af kontorer, blevet ført up to date.  

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.