Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny indgang til viden om 2020-strategiens prioriterede områder

Nye temasider på Arbejdstilsynets hjemmeside skal gøre det nemmere for virksomheder og arbejdsmiljøaktører at finde viden om og hjælp til håndtering af arbejdsmiljøproblemer inden for 2020-strategiens prioriterede områder; Ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder tre prioriterede områder med de væsentligste arbejdsmiljøproblemer: Ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø. For at synliggøre og lette adgangen til viden og regler inden for de tre prioriterede områder har Arbejdstilsynet udarbejdet tre nye sider på hjemmesiden, der lanceres den 30. maj 2013.

For henholdsvis ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø giver siderne et overblik over de vigtigste regler og væsentlig arbejdsmiljøviden og redskaber til at komme godt i gang med at forebygge arbejdsmiljøproblemerne på de tre prioriterede områder:

Siderne er målrettet virksomheder, men kan også bruges af arbejdsmiljøfaglige, journalister mm. Siderne kan tilgås fra synlige overskrifter øverst på forsiden af Arbejdstilsynets hjemmeside. Dertil linkes der til siderne i den mail, som Arbejdstilsynet sender til virksomhederne forud for et risikobaseret tilsyn. På den måde kan virksomhederne inden tilsynet orientere sig om de prioriterede områder.