Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 5 - 30. maj 2013

RUT-registeret bliver styrket og forbedret  

SOCIAL DUMPING: Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der styrker og forbedrer RUT-registeret. Samtidig får Arbejdstilsynet mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. 

Fokus på forebyggelse af stik- og skæreskader

DIREKTIV: Nyt direktiv skal forebygge de ca. 1,2 mio. stik- og skæreskader, der sker hvert år i sygehus- og sundhedssektoren, og som kan føre til alvorlige sygdomme som smitsom leverbetændelse og HIV. Direktivet anses i Danmark som gennemført ved den lovgivning, der allerede eksisterer om arbejdsmiljø.

Ny indgang til viden om 2020-strategiens prioriterede områder

TEMASIDER: Nye temasider på Arbejdstilsynets hjemmeside skal gøre det nemmere for virksomheder og arbejdsmiljøaktører at finde viden om og hjælp til håndtering af arbejdsmiljøproblemer inden for 2020-strategiens prioriterede områder; Ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

Investeringer i arbejdsmiljø kan ses på bundlinjen

UNDERSØGELSE: For hver krone virksomheder investerer i sikkerhed og sundhed, får de to tilbage. Ny undersøgelse fra ISSA, den internationale organisation for social security, viser, at investeringer i arbejdsmiljø kan aflæses på virksomhedernes bundlinje.

Mobning på arbejdspladsen giver søvnproblemer

UNDERSØGELSE: Medarbejdere, der blev udsat for mobning på arbejdspladsen, oplevede både ved undersøgelsens start og to år efter flere søvnproblemer end medarbejdere, der ikke blev udsat for mobning. Det viser en spørgeskemaundersøgelse om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført. 

Gentagne helbredsgener øger risikoen for langvarigt sygefravær

UNDERSØGELSE: Gentagne helbredsklager over almindelige symptomer som ondt i ryggen, glemsomhed og nedtrykthed hænger sammen med øget risiko for sygefravær på mere end to uger. Samtidigt rapporterer godt halvdelen af de beskæftigede i Danmark mellem 18 og 59 år, at de ofte eller meget ofte oplever den type symptomer i løbet af 30 dage. Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført.

Danskere blandt de bedste til at tackle stress

UNDERSØGELSE: Arbejdsrelateret stress er mindre udbredt og håndteres bedre i Danmark end i andre europæiske lande. Det viser en ny undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, der bygger på 16.622 interviews med borgere i 31 europæiske lande.

Arbejde med nanoteknologi

TEMASIDE: Nyt tema på Arbejdstilsynets hjemmeside gennemgår reglerne for arbejde med nanomaterialer, herunder krav om risikovurdering, substitution, sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler samt information til medarbejderne. Temaet indeholder endvidere et afsnit om forskning i de sundhedsfaglige aspekter af nanoteknologi.

Nemmere at måle udsættelse for nanomaterialer 

PROJEKT: Elleve små, bærbare apparater og prøvetagere, som kan gøre det relativt billigt at måle, om medarbejdere udsættes for nanomaterialer på arbejdspladser. Det er resultatet af EU-projektet NANODEVICE, som netop er afsluttet. Markedsprisen for de små måleapparater forventes at blive så lav, at selv små virksomheder kan anskaffe dem. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Lær at forebygge mobning

TEMAMØDER: BAR Kontor afholder to eftermiddagsmøder, hvor erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen sætter fokus på forebyggelse af mobning og præsenterer deltagerne for konkrete tiltag, som man kan praktisere på sin egen arbejdsplads. Møderne afholdes den 29. august i Middelfart og den 23. september i København.

Konflikthåndtering

TEMAMØDER: Coach og konfliktmægler Marianne Lassen deler ud af sin viden og erfaring med at håndtere konflikter konstruktivt. Det sker på tre eftermiddagsmøder, som BAR Kontor afholder den 30. oktober i Middelfart, den 6. november i København og den 27. november i Aalborg.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Godt arbejdsmiljø fra A-Å 

MINI-GUIDE: BAR SoSu, FOKA og U&F har udgivet en miniguide til arbejdsmiljø-organisationen om alt fra stresshåndtering til indeklima. Formålet med miniguiden er at give overblik over vigtige emner i arbejdsmiljøarbejdet og genveje til at komme videre. Guiden har derfor henvisninger til bl.a. videoer, vejledninger og værktøj, som branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet. 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

FOLDER: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal bl.a. bruges som status på fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet og til fremadrettet at prioritere ressourcerne, så virksomheden får større effekt af sit arbejdsmiljøarbejde. Det kan man læse mere om i en ny folder fra Industriens BAR, der giver råd om, hvordan man kan lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

FOLDER: Ny folder fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd handler om, hvordan virksomheder kan bruge den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet - både i forhold til medarbejdernes sundhed og sikkerhed og i forhold til virksomhedens produktivitet og kvalitet. 

Arbejdsmiljøorganisationens struktur

FOLDER: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Industriens BAR har udarbejdet en folder, der giver råd om, hvordan man kan udvikle arbejdsmiljøorganisationens struktur, så den passer til virksomheden og til arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Arbejdsmiljøuddannelse

FOLDER: Ny folder fra Industriens BAR gennemgår de vigtigste krav til arbejdsmiljø-organisationens uddannelse og giver råd om, hvordan man udarbejder en god kompetenceudviklingsplan.

Fakta om bygherrens pligter

FAKTAARK: Nyt faktaark giver gode råd til bygherrer, rådgivere, projekterende, leverandører og entreprenører om, hvordan bygherren kan leve op til reglerne i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Faktaarket er udarbejdet af BAR Bygge & Anlæg samt Bygherreforeningen, Danske ARK, FRI og Konstruktørforeningen.

Brug af pc i servicevogne

FAKTAARK: Brugen af pc i servicevognens førerhus kan skabe en række arbejdsmiljø-problemer, som man skal være opmærksom på. BAR Bygge & Anlæg har derfor udarbejdet et faktaark, der beskriver, hvordan man med ganske få forholdsregler kan minimere eventuelle belastninger, når der skal arbejdes med pc i førerhuset.

Vær med til at teste ny kampagne om mobning

KAMPAGNE: BAR SoSu søger fem arbejdspladser, der vil være med til at afprøve en ny kampagne, "Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning". Læs mere om, hvad der skal til for at blive testarbejdsplads og hvad I som arbejdsplads kan få ud af at deltage. Der er frist for tilmelding den 10. juni. 

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.