Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anbefalinger skal hjælpe virksomheder til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladser, der står midt i eller over for forandringer, kan fremover hente inspiration i 22 anbefalinger til, hvordan man kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne. Anbefalingerne er blevet til i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet og er samlet i en pjece, som lanceres den 2. maj 2013.

Anbefalingerne handler blandt andet om at være på forkant med forandringerne. At være på forkant kan nemlig forhindre, at forandringer, eksempelvis en omstrukturering, får en negativ effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet kræver en succesfuld forandringsproces, at ledelsen sørger for at involvere og engagere medarbejderne i de forestående ændringer.

Kommunikation er også et kodeord i den gode forandringsproces. For at sikre størst mulig tryghed og engagement hos medarbejderne, er det vigtigt, at ledelsen sørger for at kommunikere alle de væsentlige beslutninger i forbindelse med forandringen. Det indebær også, at beslutningerne skal begrundes, så medarbejderne kender forudsætningerne og baggrunden for dem.

Lige så væsentligt er det, at ledelsen tydeligt kommunikerer, hvad medarbejderne kan få indflydelse på og ikke mindst, hvad de ikke kan få indflydelse på. En ordentlig forventningsafstemning kan dæmme op for frustrationer og mistrivsel i forbindelse med forandringer.

Anbefalingerne fremhæver også, at der i en forandringsproces kan være brug for eksempelvis kompetenceudvikling, støtte, coaching, dialog, åbenhed, afklaring og vejledning for at varetage det psykiske arbejdsmiljø bedst muligt.

Arbejdstilsynets tilsynsførende vil bære anbefalingerne med ud på virksomhederne og vil inddrage dem i tilsynet, når det er relevant.

Anbefalingerne kan læses i detaljer i pjecen ”Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen” som lanceres af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø den 2. maj 2013. Desuden holdes en konference den 23. maj 2013 med titlen ”Skab gode forandringer – med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø”.

Baggrund for anbefalingerne 

Initiativet til udarbejdelsen af anbefalingerne udspringer af den politiske aftale ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020” fra marts 2011. I aftalen blev det fastsat, at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent inden 2020. Som led i dette fælles samfundsmæssige mål blev de politiske aftaleparter enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter skulle se på metoder til at afdække og afhjælpe problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Der blev derfor nedsat et udvalg med repræsentanter dels for arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdsledere, og dels fra Arbejdstilsynet og NFA. Udvalget blev i fællesskab enige om at udrede temaerne ”Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer” og ”Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion”.  

Anbefalingerne om psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion lanceres først i september 2013.

Parterne er enige om og står bag anbefalingerne

Pjecen ”Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen” kan downloades fra Arbejdstilsynets hjemmeside.

Virksomhederne kan også kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88 og få information om, hvordan de kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer.