Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 3 - 21. marts 2013

Alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen kan undgås 

INDSATS: Der sker hvert år ca. 1.100 alvorlige ulykker og 10 dødsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Men fokus på helt enkle tiltag på arbejdspladsen kan forebygge ulykkerne. Derfor lancerer Arbejdstilsynet nu en kampagne med gode råd om, hvad virksomheden selv kan gøre for at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker. Kampagnen starter i bygge- og anlægsbranchen, og vil fra maj også blive søsat i landbruget. I august kommer turen til transport af gods.

Social dumping i ly af villavejens hække

TILSYN: Arbejdstilsynet, politiet og SKAT har gennemført årets anden aktion mod social dumping i byggeriet og på det grønne område. Arbejdstilsynets del af aktionen omfattede 84 besøg og resultatede i 68 reaktioner, hvoraf de skyldtes alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet forventer herudover at melde syv virksomheder til politiet for overtrædelse af anmeldepligten til RUT. 

Nye forebyggelsespakker til metal og maskiner samt slagterier

FOREBYGGELSE: Virksomheder i brancherne "Metal og maskiner" og "Slagterier" kan nu få hjælp til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har nemlig udbudt to nye forebyggelsespakker, der trin for trin beskriver, hvad virksomhederne skal sætte i gang for at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Med en forebyggelsespakke gives der økonomisk støtte i form af lønkompensation til at gennemføre forløbet.

Løft øger risiko for ufrivillig abort

FORSKNING: Kvinder skal passe på med løft på arbejdet fra det øjeblik, de bliver gravide, hvis de ikke vil risikere at miste barnet. Det er konklusionen på et forskningsprojekt, der har set på antallet af løft på arbejdet og risikoen for abort. Ifølge forskerne på Rigshospitalet er risikoen allerede forhøjet, når kvinder løfter mere end 100 kg om dagen. 

Hensyn til kollegerne får flere til at gå syge på arbejde

UNDERSØGELSE: En undersøgelse blandt knap 1.400 HK-medlemmer viser, at to ud af tre inden for de sidste to år er gået syge på arbejde. Undersøgelsen viser, at 58 pct. valgte at gå på arbejde trods sygdom på grund af kollegerne, 49 pct. på grund arbejdspres, 12 pct. på grund af pres fra ledelsen og 12 pct. på grund af frygt for at blive fyret.

Udluftning ser ud til at mindske risikoen for inflammation i luftvejene

FORSKNING: Når vi lufter ud, falder koncentrationen af bakterier i huset, men koncentrationen af mikrosvampe stiger – dog ikke om vinteren. Det mindsker sandsynligvis risikoen for, at vi får inflammation i luftvejene. Det fremgår af et nyt ph.d.-studie om mikroorganismer i boliger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Indeklima i skoler

FOREBYGGELSE: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke om indeklima i skoler for at understøtte kommunernes indsats for at forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne med fokus på god luftkvalitet og passende temperatur i undervisningslokalerne samt udarbejdelse af de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger.

Samlet vejledning til nye restauranter 

VEJLEDNING: Nye restauranter skal have styr på mange regler, fx når det gælder fødevarer, skat og arbejdsmiljø. Derfor er Fødevarestyrelsen, SKAT og Arbejdstilsynet gået sammen om et projekt, der skal give nye restauranter et bedre overblik over de vigtigste regler.

Nyt udviklingsforum om risikovurdering af vold

FOREBYGGELSE: Social Udviklingscenter inviterer 12 arbejdspladser til at deltage i et udviklingsprojekt med temaet ”risikovurdering”. Målet med projektet er at skabe overblik over allerede eksisterende værktøj samt at udvikle nyt værktøj til brug i social- og sundhedssektoren.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Forebyggelse af stikskader

INFORMATIONSMØDE: Arbejdsmarkedets parter i EU har sammen lavet en rammeaftale, der er blevet ophøjet til et direktiv, som skal sikre en bedre forebyggelse af stikskader i sundheds- og plejesektoren. Arbejdstilsynet inviterer i den anledning alle interesserede til informationsmøde den 19. april i København om forebyggelse af stikskader, erfaringer på området samt orientering om reglerne og om EU-direktivet.

Fokus på ledelse og arbejdsmiljø

FYRAFTENSMØDER: Praktiske redskaber, vejledninger og værktøj til at styrke arbejdsmiljøindsatsen er på dagsordenen, når CO-industri, Lederne og Dansk Industri inviterer til seks regionale møder. De seks møder afholdes den 15. april i Aalborg, den 16. april i Aarhus, den 17. april i Kolding, den 18. april i Nyborg, den 22. april i Slagelse og den 24. april i København. Der er tilmeldingsfrist den 10. april.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Re-entry 

VEJLEDNING: BAR Jord til Bords branchevejledning om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier findes nu også på engelsk og fransk.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Se hvordan syv arbejdspladser forebygger vold og trusler 

VIDEO: Videncenter for Arbejdsmiljø, BAR SoSu, BAR U&F, BAR FOKA og Socialt Udviklingscenter afholdt for nylig fem konferencer om vold og trusler på jobbet, hvor bl.a. DSB, Hammel Neurocenter og en række andre institutioner fortalte, hvordan de har bekæmpet vold og trusler på jobbet. Videoklip fra en af konferencerne og arbejdspladsernes præsentationer er nu tilgængelige på nettet.  

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.