Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 2 - 28. februar 2013

Arbejdstilsynet sætter massivt ind mod alvorlige byggeulykker

TILSYN: Nedstyrtningsulykker med dødelig udgang har ramt byggebranchen flere gange i de senere år. Arbejdstilsynet satte derfor ekstra fokus på sikkerheden ved arbejde i højden på en aktion i byggebranchen i februar, hvor Arbejdstilsynet genbesøgte de byggepladser, hvor der var alvorlige sikkerhedsproblemer ved den forrige aktion. Aktionen i februar viste, at der var kommet styr på sikkerheden på næsten 60 pct. af byggepladserne.

Indsatsen mod social dumping skal strammes

REGLER: Regeringen og Enhedslisten vil stramme kravene til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. Udenlandske virksomheder skal således give flere oplysninger til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT) og Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. Det fremgår af et lovforslag, som netop er sendt i høring. 

Sammenhæng mellem tunge løft og hjertekarsygdom

UNDERSØGELSE: Risikoen for iskæmisk hjertesygdom (åreforkalkning i hjertet) er mere end dobbelt så stor for fysisk inaktive mænd, der løfter tunge ting på arbejdet, sammenlignet med mænd, der er fysisk aktive på arbejde eller i fritiden, men ikke løfter tunge ting. Det er et af resultaterne fra en registerundersøgelse, som Syddansk Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført.

Flere kommer til skade i firmabilen

STATISTIK: Trafikuheld på offentlige gader og veje har medført en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker i de senere år. I 2011 blev der således anmeldt 1.865 arbejdsulykker i trafikken, mens tallet året før lå på 1.151.

Hver femte har hudproblemer

UNDERSØGELSE: 20 pct. af de erhvervsaktive har våde hænder i mindst en fjerdedel af tiden på jobbet, og det giver store hudproblemer for medarbejderne i en række brancher. Hudproblemer kommer typisk til udtryk som eksem og skyldes ofte vådt arbejde, som især frisører, slagtere, bagere, kokke og køkkenmedhjælpere samt rengøringsassistenter og social- og sundhedsassistenter har en del af. I mange brancher er der også kontakt med allergifremkaldende stoffer.

Anstrengende at høre dårligt

UNDERSØGELSE: Medarbejdere med nedsat hørelse bliver endnu mere påvirket af støj på arbejdspladsen end hidtil antaget. For denne gruppe kan støj være ekstra irriterende, fordi arbejdet bliver mere anstrengende, og man bliver hurtigere træt end kolleger med normal hørelse. Støj er desuden en stressfaktor både under og efter arbejdet. Det viser ny svensk undersøgelse.

Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter

EVALUERING: Arbejdstilsynet har indgået kontrakt om opgaven med at evaluere branchearbejdsmiljørådenes (BAR) aktiviteter i perioden 2007-12. Det overordnede formål med evalueringen er at undersøge, hvordan BAR'enes aktiviteterne når målgruppen bedst, og i hvor stort omfang det sker. Formålet er endvidere at undersøge, om aktiviteterne er relevante for målgruppen.  Evalueringen afsluttes i begyndelsen af 2014. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Er virksomheden klar til risikobaseret tilsyn?

INFORMATIONSMØDER: BAR Bygge & Anlæg afholder en række informationsmøder, hvor man præsenterer den nyeste viden om god arbejdsmiljøpraksis i branchen. Møderne afholdes den 5. marts i Næstved, den 6. marts i Kolding, den 7. marts i Aarhus, den 20. marts i Aalborg, den 3. april i Glostrup, den 4. april i Rønne og den 11. april i Odense. Det er gratis for ledere, medarbejdere og andre med tilknytning til bygge- og anlægsvirksomheder at deltage.   

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Stil krav til dit arbejdslys

VEJLEDNING: "Jo mere krævende og detaljeret en arbejdsopgave er, des flere krav stilles der til lysstyrken og lysets kvalitet. Opfylder lyset ikke kravene, kan det give flere fejl, og medføre fysiske gener som hovedpine, røde øjne og muskelinfiltrationer. Et korrekt lys giver derfor på længere sigt færre sygedage og en bedre arbejdskvalitet." Det er indledningen til ny branchevejledning fra BAR U&F om god belysning til undervisere på erhvervsskolerne.

Når lyd bliver til støj

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR U&F henvender sig til lærere på erhvervsskolerne. Vejledningen sætter fokus på forebyggelse af støj på erhvervsskolerne og er ment som et lille værktøj og som en inspiration til større engagement og mere systematik i indsatsen for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 

Transport og færdsel på landbrug

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Jord til Bord handler om transport og færdsel på landbrugsejendomme. Vejledningen viser metoder, der kan medvirke til at skabe overblik og forbedre sikkerheden ved transport og færdsel på landbruget, og indeholder en tjekliste om sikkerhed ved intern transport, som kan bruges i forbindelse med bedriftens arbejdspladsvurdering (APV) eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

Teknisk servicearbejde på skoler

VEJLEDNING: "Forebyg ulykker og fysiske lidelser" er navnet på en ny branchevejledning for teknisk servicepersonale på skoler og uddannelsesinstitutioner. Vejledningen sætter fokus på, hvordan den enkelte medarbejder kan undgå ulykker, muskel- og skeletbesvær og arbejdsbetingede lidelser ved at bruge den rigtige arbejdsteknik og de bedste hjælpe- og værnemidler.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Natarbejde med færre gener

FOLDER: Danske Regioner, KL, Sundhedskartellet og KTO står bag en ny folder, der skal inspirere til, hvordan man kan forebygge gener ved natarbejde. Foldenen sætter fokus på seks temaer, der giver inspiration til, hvad arbejdspladsen kan gøre, så nattevagter belaster medarbejderne mindst muligt. Der er i tilknytning til folderen udarbejdet fire videoer, hvor man kan høre medarbejdere og ledere i hospitalssektoren fortælle, hvordan det er lykkedes at gøre generne ved nattevagter mindre. 

Ung med job

FACEBOOK: Ny facebookside med gode råd, videoer og billeder skal give de unge en tryg og sikker start på arbejdsmarkedet. Siden, der både henvender sig til de unge og deres arbejdsgiverne, er en del af kampagnen "Ung med job", der også omfatter en portal, hvor undervisere, arbejdsgivere, forældre og de unge kan finde information om arbejdsmiljø. Det er de 11 branchearbejdsmiljøråd, der står bag kampagnen. 

En sikker start for unge med job

KAMPAGNE: BAR Service- og Tjenesteydelser har startet en kampagne, der skal forhindre nystartede unge i at komme til skade på jobbet. Kampagnen omfatter bl.a. en folder med gode råd til ledere og virksomheder og en guide til unge om en sikker jobstart. Se også branchevejledningen om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen.  

Quiz om arbejdsmiljø i detailhandlen

FACEBOOK: BAR Handel inviterer arbejdsgivere, ledere og medarbejdere til at teste deres viden om arbejdsmiljø i butikker. Det sker på BAR Handels facebookside, hvor en ny quiz stiller spørgsmål om alle de arbejdsmiljøudfordringer, som butiksansatte møder i form af løft og håndtering af varer, røveri, indeklima, brug af tekniske hjælpemidler og maskiner og unges arbejdsmiljø. Quiz'en er en multiple-choice med tre svarmuligheder. Til hvert spørgsmål er der et hjælpelink, der via en pdf eller en video leder brugeren til det rigtige svar. Når de forskellig test er bestået, får man et personligt certifikat på, at man har bestået. Certifikatet kan deles på Facebook, og det er selvfølgelig tanken, at man kan udfordre sine venner og kolleger til at tage testen.

Bygergo.dk i ny udgave

TEMASIDE: BAR Bygge & Anlægs temaside om arbejdsmiljøvenlige tekniske hjælpemidler og ergonomisk gode løsninger til bygge- og anlægsbranchen har fået nyt design og ny søgefunktion. Det nye design betyder bl.a., at der under hvert hjælpemiddel er fremhævet fem andre lignende hjælpemidler, så det er nemt at finde lige nøjagtigt det, man har brug for.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.