Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejde med udvinding af mineralske materialer i Grønland

Arbejdstilsynet udsteder i januar 2014 en ny bekendtgørelse om arbejde med udvinding af mineralske materialer i Grønland. 

En ny bekendtgørelse om minearbejde skal sikre arbejdsmiljøet ved minedrift, der er et komplekst arbejdsmiljøområde, der berører de fleste arbejdsmiljøaspekter, herunder arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer.

Det er samtidig hensigten, at bekendtgørelsen kan tjene til ratifikation af ILO-konvention 176 om sikkerhed og sundhed i miner.

Den nye bekendtgørelse indeholder krav til bl.a.

 • Planlægning, herunder særlige krav til arbejdspladsvurdering (APV).
 • Kontrol og sikringsarbejde, herunder kontrol af undergrunden.
 • Samarbejde mellem flere arbejdsgivere i minen. 
 • Arbejdets udførelse, herunder om tilsyn, oplæring og instruktion. 
 • Indretning af arbejdsstedet. 
 • Tekniske hjælpemidler: Elektriske anlæg, transportanlæg under jorden mv.
 • Sikkerhed ved udgravning og boring, ulykker på grund af nedfald og nedstyrtning mv. 
 • Ventilation, herunder for gas og støv og foranstaltninger mod eksplosioner.
 • Flugtveje, nødudgange, førstehjælp og beredskab.
 • Anmeldelse af uheld, herunder ulykker og situationer, der kunne have medført uheld.
 • Helbredsundersøgelser og registrering af eksponerede.

Bekendtgørelsen suppleres af de to bekendtgørelser om tekniske hjælpemidler: