Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland

Arbejdstilsynet udsteder i januar 2014 en bekendtgørelse om ændring af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Der foreslås en række præciseringer og skærpelser i forehold til de nuværende anvendelseskrav i Grønland.

Krav om eftersyn foreslås skærpet, så det tydeliggøres, at tekniske hjælpemidler skal efterses efter leverandørens anvisninger og foretages af en person, der er kvalificeret hertil.

Instruktionspligten foreslås skærpet og kvalificeret, så det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at den ansatte skal instrueres og i fornødent omfang oplæres i anvendelsen af de tekniske hjælpemidler.

Se også

Ny bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland