Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 10 - 21. november 2013

Byggepladser retter ind efter Arbejdstilsynets besøg   

TILSYN: På de fleste af de byggepladser, som Arbejdstilsynet vendte tilbage til i slutningen af oktober, var der gjort en indsats for at løse de sikkerhedsproblemer, der blev afgivet påbud om ved den tilsvarende aktion tre uger tidligere. I mellemtiden var der dog opstået nye situationer med betydelig risici for ulykker på 31 af de genbesøgte byggepladser. Det resulterede i 78 nye strakspåbud og forbud.

Snyd hos udenlandske virksomheder gav myndighederne travl dag

SOCIAL DUMPING: Der var nok at tage fat på, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i slutningen af oktober rykkede ud for at kontrollere udenlandske virksomheder i Danmark. Til trods for, at det var syvende gang i år, at de tre myndigheder rykkede ud på en landsdækkende aktion, var der også denne gang mange udenlandske virksomheder, der havde problemer med at følge reglerne på det danske arbejdsmarked.

Kan stilladset klare (endnu) en storm?

FOREBYGGELSE: Den forrige storm væltede stilladser og blæste materialer ned fra tage, stilladser o.l. For at undgå disse farlige situationer, er det vigtigt, at stilladserne er fastgjort, så de ikke vælter. Sørg også for, at der ikke ligger løse materialer og affald, der kan blæse ned og ramme personer. Hvis der bliver varslet meget kraftig blæst, storm eller orkan, kan det være nødvendigt midlertidigt at fjerne inddækninger, skærme o.l. på stilladserne.

At-vejledning om forebyggelse af stik- og skæreskader

REGLER: Ny At-vejledning om de krav, der gælder for forebyggelse af arbejdsskader, som skyldes, at de ansatte i sygehus- og sundhedssektoren kommer til skade på fx kanyler og skalpeller. Virksomhederne får hermed et bedre overblik over de krav, der gælder på området, når risikoen for skader skal forebygges.

Hvorfor svinger antallet af anmeldte arbejdsulykker?

RAPPORT: Det er kendt viden, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes. Men hvorfor er der  store udsving fra år til år? Ny analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at udsvingene fra 1996 til 2010 i det årlige antal anmeldte arbejds-ulykker ikke nødvendigvis afspejler de faktiske udsving i antallet af arbejdsulykker.  

Luftvejssygdomme kan være på vej frem igen

ARBEJDSMILJØKONFERENCE: Hverken luftvejsallergier eller KOL anses i Danmark for at være blandt de mest udbredte arbejdsskader. Men begge lidelser kan være på vej frem igen, vurderer professor Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet. Det skyldes bl.a., at de yngre generationer i højere grad end ældre lider af astma. En anden problemstilling er, at der er kommet nye kilder til eksponeringen af støv og røg. 

Bygningsarbejdere ser smerter i kroppen som et grundvilkår

Store forskelle i sygefraværet mellem sektorer

SYGEFRAVÆR: Sygefraværet falder, men det ændrer ikke på, at der fortsat er store forskel på, hvor mange sygedage ansatte i kommuner, regioner, staten og det private erhvervsliv har. Ansatte i kommuner og regioner havde således i gennemsnit henholdsvis 12 og 11,6 sygedage i 2012, ansatte i staten havde 7,1 sygedage og privatansatte havde et sygefravær på 6,4 dage. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

Fodbold på arbejdspladsen forbedrer kvinders sundhed

UNDERSØGELSE: Selv kort tids fodboldtræning og zumba på arbejdspladsen kan skabe en mærkbar forbedring i medarbejdernes fysiske form og hjertefunktion, ligesom det kan stimulere knoglevæksten. Det viser et forskningsprojekt, der er er gennemført af bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blandt 120 kvindelige hospitalsansatte. 

Stress i arbejdslivet - en ny antologi

ANTOLOGI: Stressreaktioner er biologisk set kroppens reaktion på fare, og stress rapporteres ofte på danske arbejdspladser, selv om man som medarbejder sjældent er i fare på arbejdet. Hvad er grunden til det? Kan det skyldes, at arbejdet for nogle er blevet centralt for deres psykiske velbefindende? Det diskuteres af ph.d.-studerende Malene Friis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i en ny samling af videnskabelige tekster, som hun er medredaktør af.

Samarbejde om forebyggelse - glasset er halvt fyldt

ARTIKEL: Effekterne af den AMO-reform, der blev indført i 2010, blev drøftet på en konference i oktober. Målet var bl.a. at gøre status over de nye regler for organisering af arbejdsmiljøet og at få præsenteret gode cases fra virksomheder og organisationer, der har arbejdet konstruktivt med den nye arbejdsmiljøorganisation (AMO).  

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Invitation til konference om forebyggelse af vold på arbejdet

KONFERENCE: Arbejdstilsynet inviterer til konference om forebyggelse af vold og trusler på arbejdet den 16. januar i København. Det er gratis at deltage i konferencen, der har et afvekslende program med bl.a. interviews, forumteater, oplæg og formidling af erfaringer fra virksomheder. Konferencen åbnes af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Arbejdsmiljø, psykisk helbred og sygefravær

FORMIDLINGSMØDE: Er der en højere risiko for psykiske helbredsproblemer, hvis man arbejder med mennesker? Og kan et godt psykisk arbejdsmiljø nedsætte risikoen for langvarigt sygefravær, hvis man har depressive symptomer? Det Nationale Forsknings-center for Arbejdsmiljø inviterer til formidlingsmøde den 28. november for at give svar på spørgsmålene. 

Skab gode forandringer

KONFERENCE: Vær på forkant med forandringerne og få konkrete anbefalinger med hjem til, hvordan man lykkes med involvering, kommunikation og medarbejderstøtte under forandringer på Arbejdsmiljørådets konference den 7. januar i Vejle.

Styr på arbejdsmiljøet - Arbejdsmiljø Roadshow 2014 

MØDER: "Arbejdsmiljø Roadshow 2014" løber af stablen fra den 20. januar til den 6. februar i ti byer: Rønne, Middelfart, Ringsted, København, Værløse, Odense, Aarhus, Aalborg, Herning og Esbjerg. Fælles for arrangementerne er, at deltagerne får friske input til, hvordan virksomhederne kan tage fat på at løse uhensigtsmæssige arbejdsmiljøforhold og gode ideer til forbedringer af eksisterende arbejdsmiljøforhold.  

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Vinterforanstaltninger

VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlæg har opdateret branchevejledningen om vinterforan-staltninger. Den nye vejledning indeholder nu bl.a. et særligt afsnit om inddækning af arbejdsplatforme mm. Vejledningen indeholder også en kort gennemgang af forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Der er i tilknytning til vejledningen udgivet en plakat med gode råd om vinterforanstaltninger - lige til at hænge op.  

Bedre plejeboliger

VEJLEDNING: BAR SoSu sætter i ny branchevejledning fokus på at inddrage medarbejderne i byggeprocessen, når det skal bygges og renoveres boliger til personer med fysiske funktionsnedsættelser. Baggrunden er, at boligerne både skal fungere som hjem for de enkelte borgere og som arbejdsplads for et fast personale af fx social- og sundheds-assistenter, socialpædagoger, sygeplejersker og terapeuter.

BAR-vejledninger på engelsk

VEJLEDNING: BAR Kontor har revideret de to engelske branchevejledninger Working with computers og Risk assessments in the workplace, så de svarer til de danske udgaver af henholdsvis Arbejde ved computer og Tid til APV. Vejledningerne kan downloades fra BAR Kontors hjemmeside.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde

FOLDER: BAR transport og engros har udgivet en folder om gode vaner og helbredskontrol. Folderen indeholder gode råd og inspiration til, hvordan medarbejderen og hans/hendes familie lever bedst og sundest med skiftearbejde. Samtidig kan man blive klogere på, hvad virksomheden kan gøre for at gøre skiftearbejdet mindre belastende i praksis. Rådet har samtidig udgivet en lille folder om natarbejde og helbredskontrol.

Video med nye elastikøvelser

VIDEO: Videncenter for Arbejdsmiljø har lanceret seks små videoer med seks nye elastikøvelser, der kan afhjælpe besvær i nakke, skulder og arm. Tre af øvelserne kan med fordel udføres sammen med en kollega. Det  behøver kun at tage fem-ti minutter at lave øvelserne, og gør man det tre gange om ugen, kan det afhjælpe besvær i nakke, skulder og arm, oplyser Videncenteret.

Stærke samarbejdsrelationer 

FOLDER: BAR U&F har udgivet en folder om arbejde med social kapital på uddannelses-området. Grundtanken i begrebet er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer på arbejdspladsen både kan gavne kvalitet og effektivitet og trivsel og godt arbejdsmiljø. Folderen henvender sig til alle på uddannelsesområdet, der gerne vil vide mere om, hvad social kapital er, og hvordan man kan arbejde med den i praksis.   

Kom videre med social kapital

FOLDER: Mange i den finansielle sektor og på offentlige arbejdspladser arbejder med virksomhedens sociale kapital. Det er udgangspunktet for en ny folder fra BAR FOKA, der er skrevet til dem, der allerede kender til social kapital og gerne vil et skridt længere i arbejdet. Folderen går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital - bl.a. hvordan man kan skærpe fokus på kerneopgaven.

Anerkendende øvelser

FOLDER: Flere arbejdspladser har gode erfaringer med at bruge en anerkendende tilgang til at fremme trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø. Tilgangen handler bl.a. om at fokuserer på det, der fungerer - både i den daglige kommunikation og i udviklingsprojekter. Det kan man læse mere om i den inspirationsfolder, som BAR SoSu har udgivet.   

Nyhedsbrev fra Dansk Standard

ABONNEMENT: Det er gratis at abonnere på Dansk Standards nyhedsbrev, som udkommer ca. én gang om måneden. Hvis man ikke ønsker at få alle nyheder, kan man vælge kun at blive opdateret på et eller flere fagområder som fx byggeri og anlæg, energi og miljø, ledelsessystemer eller sundhed.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.