Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye bekendtgørelser på bygge- og anlægsområdet

Der bliver stillet nye krav til både bygherrer, projekterende og rådgivere i to nye bekendtgørelser, som skal medvirke til at forebygge ulykker i byggebranchen. Tre bekendtgørelser bliver ændret i konsekvens heraf.

De fem nye bekendtgørelser, der træder i kraft den 15. februar, er:

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

De nye regler skal styrke koordinatorens muligheder for at udføre en forsvarlig koordinering og planlægning af byggepladsen.

Der skal afholdes opstartsmøder med de enkelte virksomheder og deres arbejdsmiljøorganisation og gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst hver 14. dag på byggepladser, der beskæftiger to eller flere arbejdsgivere og mere end 10 personer samtidigt på byggepladsen.

Muligheden for på meget store byggepladser at oprette sikkerhedsråd i stedet for at afholde sikkerhedsmøder for alle virksomheder på byggepladsen ophæves.

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter

Der indføres bl.a. et krav om, at alle virksomheder, der er involveret i projekteringen af et og samme byggeprojekt, skal medvirke til, at grænsefladerne imellem delprojekterne bliver klarlagt, så bekendtgørelsens bestemmelser også påses i grænsefladerne.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Med ændringerne indføres der krav om, at de enkelte virksomheder på byggepladserne skal instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesområder og om indholdet i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Virksomhederne skal også som noget nyt orientere bygherren og koordinatoren, når de påregner at benytte underentreprenører på byggepladsen.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Regelændringerne er konsekvenser af, at bygherren efter nye regler skal afholde opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger. Arbejdsgiverne på byggepladserne og deres arbejdsmiljøorganisationer får pligt til at deltage i disse møder.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Ændringerne præciserer indholdet af koordinatoruddannelsen, bl.a. som følge af kravet til bygherren om koordinering under projektering.