Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Enklere rådgivningsordning

Reglerne om, hvornår en virksomhed skal bruge arbejdsmiljørådgivning, bliver enklere. De nye regler, der træder i kraft den 1. februar, er en del af strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.

Folketinget vedtog i 2011 en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Et element heri er, at rådgivningsordningen skal forenkles, så en virksomhed kun får rådgivningspåbud, når virksomheden har et reelt behov for rådgivning.

De nye regler er udmøntet i en bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. februar 2013. Samtidig træder en ny bekendtgørelse om autorisation af rådgivere i kraft.

Hvad er ændret?

De nye regler om rådgivning betyder, at en virksomhed som hovedregel kun får rådgivnings-påbud, hvis den samtidig får påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, eller hvis den får fem eller flere påbud om arbejdsmiljøproblemer.

Samtidig afskaffes en række af de eksisterende typer af rådgivningspåbud. Det gælder for rådgivningspåbud på grund af gentagne påbud, rådgivningspåbud om alvorlige problemer, der er enkle at løse, samt rådgivningspåbud som følge af tre påbud om ulykkesrisiko eller tre påbud om ergonomisk arbejdsmiljø.

Fra den 1. februar er der derfor følgende typer af rådgivningspåbud:

  • Rådgivningspåbud om alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse
  • Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer
  • Rådgivningspåbud til bygherrer om plan for sikkerhed og sundhed
  • Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø
  • Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer.

De nye regler betyder også, at rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer (mange-påbud) ændres, så et påbud kun kan tælle med én gang. Det vil sige, at påbud, som er vanskelige at løse, og som allerede har udløst et rådgivningspåbud, ikke tæller med i mangepåbud.

Endelig betyder ønsket om at forenkle og afbureaukratisere rådgivningsordningen, at rådgiveren ikke længere skal påtegne virksomhedens tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet – hverken når det gælder virksomhedens tilbagemelding om indgåelse af aftale med rådgiver eller når det gælder tilbagemeldingen om, at rådgivningspåbuddet er efterkommet.

Hvad er nyt?

Det er nyt i bekendtgørelsen, at der indføres et undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer samt et nyt rådgivningspåbud om dokumenteret risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra PCB i indeklimaet.

Herudover er der sket faglige præciseringer i en række af bestemmelserne. Det gælder bl.a. for bestemmelserne om ergonomisk arbejdsmiljø og tekniske hjælpemidler.

Endelig ændres rådgivernes betegnelse fra "autoriserede arbejdsmiljørådgivere" til "autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet".