Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye regler skal sikre bedre arbejdsmiljørådgivning

Kravene til autoriserede rådgivningsvirksomheders kompetencer bliver skærpet i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. februar. Fremover skal rådgiverne have mere erfaring med virksomhedsrettet arbejdsmiljørådgivning.

Målet med de nye regler er, at rådgivningen bliver mere kvalificeret og målrettet brugbare løsninger på den enkelte virksomhed. Det skal sikre, at den påbudte rådgivning altid har en høj kvalitet.

Fra den 1. februar gælder følgende:

  • Kravet til rådgivernes erfaring med arbejdsmiljørådgivning er nu på to år inden for de seneste fem år. Det er en skærpelse i forhold til tidligere krav om et års erfaring inden for de seneste fem år.
  • Den autoriserede rådgivningsvirksomhed kan nu blive kontrolleret af Arbejdstilsynet flere gange i løbet af en autorisationsperiode. Efter de gamle regler kunne dette kun ske én gang.

Ændringer der betyder forenklinger

I samme bekendtgørelse er der også nye bestemmelser, hvis formål er at afbureaukratisere og forenkle processen for de virksomheder, der søger om at blive autoriserede rådgivningsvirksomheder, eller som ønsker deres autorisation fornyet.

Fra den 1. februar gælder følgende:

  • Autorisationsperioden udvides fra tre til fire år.
  • Alle autoriserede rådgivere betegnes ”autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet”, uanset om de er autoriserede på et, flere eller alle områder.
  • Når en virksomhed søger om at blive autoriseret, skal den ikke længere dokumentere, at fortroligheden er sikret i de oplysninger, som den har modtaget i forbindelse med et rådgivningspåbud.
  • Den rådgivningsvirksomhed der søger om autorisation skal ikke længere dokumentere, at den har tegnet en forsikring, der dækker rådgivningsansvar.

Reglerne kommer til at gælde for de virksomheder, der fra den 1. februar ønsker at blive autoriserede eller få fornyet deres autorisation. Samtidig træder en ny bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet i kraft.