Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 1 - 30. januar 2013

Arbejdstilsynet holder de farligste byggepladser i kort snor

TILSYN: De farligste byggepladser kommer til at se mere til Arbejdstilsynet. Det er konsekvensen af, at Arbejdstilsynet har taget et nyt værktøj i brug, som skal forebygge det stigende antal alvorlige ulykker på landets byggepladser. Som noget nyt vil Arbejdstilsynet gennemføre flere besøg på udvalgte byggepladser efter byggepladsaktionerne, hvis sikkerheden fortsat ikke er i orden.  

Social dumping aktion: Udenlandske virksomheder trodser vinterkulden

TILSYN: Arbejdstilsynet, SKAT og politiet har været på årets første landsdækkende aktion mod social dumping. Aktion viste, at der fortsat er behov for en indsats mod social dumping. Vinterkulden satte ikke en stopper for arbejdet og satte desværre heller ikke en stopper for overtrædelser af lovgivningen. 

Enklere rådgivningsordning

REGLER: Reglerne om, hvornår en virksomhed skal bruge arbejdsmiljørådgivning, bliver enklere. De nye regler betyder, at en virksomhed som hovedregel kun får rådgivnings-påbud, hvis den samtidig får påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, eller hvis den får fem eller flere påbud om arbejdsmiljøproblemer. De nye regler træder i kraft den 1. februar.

Nye regler skal sikre bedre arbejdsmiljørådgivning

REGLER: Kravene til autoriserede rådgivningsvirksomheders kompetencer bliver skærpet i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. februar. Fremover skal rådgiverne have mere erfaring med virksomhedsrettet arbejdsmiljørådgivning.

Nye bekendtgørelser på bygge- og anlægsområdet 

REGLER PÅ VEJ: Der bliver stillet nye krav til både bygherrer, projekterende og rådgivere i to nye bekendtgørelser, som skal medvirke til at forebygge ulykker i byggebranchen. Tre bekendtgørelser bliver ændret i konsekvens heraf.

Ny manual kan hjælpe med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

VÆRKTØJ: Det er en anerkendt anbefaling, at medarbejderne bør inddrages aktivt i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i tæt samarbejde med ledelsen. Hvordan det kan foregå i praksis i større virksomheder, beskrives i en ny manual, som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har medvirket til at udvikle, og som er afprøvet i PostDanmark. 

Chikane på arbejdet kan give fysisk og psykisk stress

UNDERSØGELSE: Negativ adfærd som chikane udløser både psykiske stressreaktioner og et lavere kortisolniveu i kroppen, hvilket tyder på, at nogle negative handlinger påvirker mere end andre. Det viser resultaterne af en undersøgelse blandt 1.010 medarbejdere på 55 danske arbejdspladser, som af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag.

Styrketræning tilpasset de daglige rutiner giver god effekt

UNDERSØGELSE: Det hjælper mod skulder- og nakkesmerter at styrketræne, og så er det lige meget, om man træner meget på én gang eller flere gange af kortere varighed. Med den rette motivation kan man næsten få hele virksomheden med, viser omfattende projekt fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Vil du deltage i et forskningsprojekt om lys?

FORSKNINGSPROJEKT: Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Universitetshospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø søger 500 personer, der enten har et indendørs dagsarbejde, et udendørsarbejde eller natarbejde til at indgå i en undersøgelse af, hvad mængden af lys i indendørsarbejde og natarbejde betyder for helbredet. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 

KURSER: "Uddannelsesdage for byggeriets virksomheder" er et tilbud til bygge- og anlægsvirksomheder, som ønsker at øge ledernes og medarbejdernes arbejdsmiljøviden. Tilbuddet omfatter i alt 12 kurser, der afholdes af BAR Bygge & Anlæg den 25.-26. februar i Aarhus og den 27.-28. februar i Roskilde. Der er tilmeldingsfrist den 1. februar.  

Toksiske påvirkninger i arbejdsmiljøet

SYMPOSIUM: Hvad ved vi om effekten af at blive udsat for partikler/nanopartikler og kemikalier i arbejdsmiljøet? Det fortæller en række danske og udenlandske forskere om på et internationalt symposium om toksiske påvirkninger i arbejdsmiljøet. Symposiet afholdes fredag den 22. februar på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Købehavn.

Er virksomheden klar til risikobaseret tilsyn?

INFORMATIONSMØDER: BAR Bygge & Anlæg afholder en række informationsmøder, hvor man præsenterer den nyeste viden om god arbejdsmiljøpraksis i branchen. Møderne afholdes den 5. marts i Næstved, den 6. marts i Kolding, den 7. marts i Aarhus, den 20. marts i Aalborg, den 3. april i Glostrup, den 4. april i Rønne og den 11. april i Odense. Det er gratis for ledere, medarbejdere og andre med tilknytning til bygge- og anlægsvirksomheder at deltage.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører

VEJLEDNING: BAR transport og engros har opdateret arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører, der henvender sig til alle, der arbejder med person- og godstransport på vej. Formålet med håndbogen er at give et overblik over de arbejdsmiljøforhold, der har betydning i det daglige arbejde, og at vise videre til relevante materialer fra bl.a. BAR transport og engros og Arbjedstilsynet. 

Jeg kører lastbil

VEJLEDNING: BAR transport og engros har opdateret branchevejledningen "Jeg kører lastbil", der henvender sig til den enkelte chauffør of dennes arbejdsmiljøgruppe. Vejledningen indeholder bl.a. gode råd og ideer til, hvordan chaufføren selv kan gøre sin arbejdsdag bedre - herunder korte tjeklister, gode råd om indstilling af førerpladsen og en række øvelser til træning af bl.a. skuldre og nakke, der kan udføres med og uden en elastik. Man kan også se øvelserne på temasiden "Bevar ryggen".

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.