Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 2 - 28. februar 2012

Arbejdstilsynet sætter ind mod social dumping

TILSYN: Den 1. marts tager Arbejdstilsynet sammen med SKAT og politiet fat på den styrkede indsats mod social dumping, som regeringen sammen med Enhedslisten besluttede i forbindelse med finansloven for 2012. Med den styrkede indsats vil aftalepartierne sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår. Mange udenlandske virksomheder kommer til Danmark, og det er ikke alle, der overholder de danske regler om fx skat og sikkerhed. Samtidigt kommer der udenlandske arbejdere til Danmark og arbejder på vilkår, der ligger under dansk standard.

Brug af farlige stoffer

RAPPORT: Ny rapport fra Produktregistret indeholder oplysninger om den erhvervsmæssige brug af farlige stoffer i Danmark i 2010. Opgørelsen viser en stigning i det samlede forbrug, men også at forbruget af farlige stoffer er faldet i bl.a. byggebranchen, og at forbruget af stoffer, der er kræftfremkaldende, kan forandre cellernes arveanlæg eller skade evnen til at få sunde børn, er faldet i de to brancher, der har det største forbrug.

Sikker opbevaring af gifte og pligt til at anmelde tyveri

REGLER: Visse typer af kemiske stoffer og blandinger kan bruges til ikke-fredelige formål, hvis de kommer i de forkerte hænder. Derfor stiller klassificeringsbekendtgørelsen krav om sikker opbevaring og anmeldelse af tyveri af giftige stoffer og blandinger. Formålet er at forebygge ulykker og øge sikkerheden hos virksomheder og institutioner, der opbevarer og håndterer giftige kemikalier.

Økonomisk belønning kan føre til færre ulykker

RAPPORT: Økonomisk belønning som fx skattefordele, billige lån og lavere forsikrings-præmier til virksomheder, der investerer i medarbejdernes arbejdsvilkår, kan omsættes til færre ulykker og sygedage. Det viser en ny rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagen-tur. Rapporten - How to create economic incentives in occupational safety and health: A practical guide - indeholder endvidere en række eksempler på, hvordan det kan gøres givtigt at gøre arbejdspladsen sundere og sikrere.

Dårlig akustik generer skolelærere

UNDERSØGELSE: Lærere, som underviser i lokaler med dårlig akustik, trives mindre i jobbet end kolleger, der underviser i lokaler med bedre akustik. Det viser en undersøgelse blandt 283 folkeskolelærere af den effekt, som støj og akustik i klasselokaler har på lærernes trivsel. Undersøgelsen er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Akustik Aps.

Selvvurderet fysisk anstrengelse svarer til den målte belastning

RAPPORT: Der er en klar sammenhæng mellem den selvvurderede anstrengelse og den målte relative belastning under arbejdsdagen. Samtidig er der en klar sammenhæng mellem selvvurderet træthed og målt fysisk kapacitet. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om selvvurderede fysisk anstrengelse på danske arbejdspladser. 

Fysiske krav i arbejdet påvirker risikoen for hjertesygdom

UNDERSØGELSE: Risikoen for at dø af hjertesygdom er den samme blandt mænd der ryger eller har forhøjet blodtryk, uanset hvilke fysiske krav deres arbejde stiller til dem. Den er derimod højere blandt mænd, der er i dårlig fysisk form og er fysisk inaktive i fritiden, hvis de har et fysisk krævende arbejde frem for et mindre fysisk krævende arbejde. Det viser en undersøgelsen af årsagerne til dødsfald blandt ca. 5.000 mænd. Undersøgelsen er gennemført af bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Dokumentation for grænseværdier tilgængelige på nettet

DOKUMENTATION: Den tyske MAK-Kommission (Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen) giver fri adgang til deres dokumentation af stoffers helbredsmæssige effekt. Det betyder, at danske virksomheder og myndigheder nu har fri adgang til dokumentation af høj faglig kvalitet om stoffers helbredsmæssige effekt fra fire uafhængige instanser.

Arbejdstilsynet søger nye tilsynsførende

STILLINGSOPSLAG: Arbejdstilsynet søger 23 tilsynsførende over hele landet inden for områderne: Arbejds- og organisationspsykologi, kemi og biologi, el og maskiner samt bygge og anlæg. Der er ansøgningsfrist den 4. marts 2012.

Invitation til at arbejde med voldsforebyggelse

FOREBYGGELSE: BAR SoSu og Vold som Udtryksform søger 12 arbejdspladser til to udviklingsprojekter om forebyggelse af vold på arbejdspladsen: Seks døgntilbud fra børn- og ungeområdet og seks arbejdspladser fra den somatiske og psykiatriske hospitalssektor. Arbejdspladserne kan deltage med to fra hver afdeling/ arbejdsplads; en leder og en arbejdsmiljørepræsentant. 

Gode eksempler på voldsforebyggelse

FOREBYGGELSE: Læs mere om, hvordan fem forskellige arbejdspladser på social- og sundhedsområdet har arbejdet med at forebygge trusler og vold med støtte fra Forebyggelsesfonden. Eksemplerne er offentliggjort på etsundtarbejdsliv.dk. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Tid til mening - fremtidens behov for et berigende arbejde

ÅRSMØDE: Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) holder årsmøde den 29. marts i sam-arbejde med Center for Arbejdsliv og Arbejdsmiljø på Roskilde Universitet. Årsmødet sætter fokus på, hvordan betingelserne for tid og mening forandres, udfordres, fortrænges og muliggøres i det moderne arbejdsliv. Det koster 600 kr. at deltage.

Sund i et godt arbejdsliv

KONFERENCER: Arbejdsmiljørådet afholder ialt fem konferencer om sundhed og arbejdsmiljø. På konferencerne kan man blandt andet møde virksomheder, som selv har haft succes med at integrere sunde tiltag på arbejdspladsen. De sidste to konferencer afholdes den 29. marts i Aarhus og den 12. april i Rønne. Det koster 500 kr. at deltage.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Vinterforanstaltninger

VEJLDNING: Ny branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

God ergonomi i forsvaret

VEJLEDNING: BAR Service- og Tjenesteydelser har udarbejdet en branchevejledning om forebyggelse af skader og nedslidning ved manuel håndtering i forsvaret. Vejledningen beskriver de arbejdsområder i forsvaret, man særligt skal være opmærksom på i forbindelse med bl.a. tunge løft, herunder årsag, belastninger og forebyggelse, så man kan undgå skader på værnepligtige og ansatte.  

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Nyt ulykkesværktøj til den grafiske branche

VÆRKTØJ: Grafisk BAR har udarbejdet et værktøj, som virksomheder i den grafiske branche kan bruge til at forebygge ulykker, registrere nærved-ulykker og til at finde frem til de årsager, der har forårsaget ulykkerne. Se også plakaten Hændeligt uheld eller klodsmajor?

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

HÅNDBOG: BAR Bygge & Anlæg har revideret håndbogen, der vejleder om god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed. I forhold til 2010-udgaven er den nye håndbog bl.a. suppleret med nye regler om filtre til støvsuger, arbejde i højden og krav til certifikater. Håndbogen findes på dansk, engelsk, polsk og tysk.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.