Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bog om arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år

Den 29. september 2011 udkom "Velfærdens Pris - Arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år”. Bogen er den første store samlede beskrivelse af Arbejdstilsynets og arbejdsmiljøets historie i Danmark. "Velfærdens Pris" er skrevet af professor Kurt Jacobsen og udgivet af GAD’s forlag i samarbejde med Arbejdstilsynet.

Vi ved alle, at det kan være farligt at gå på arbejde, og siden 1800-tallet har det været en samfundsmæssig opgave at sikre arbejderne mod ulykker og arbejdsbetingede sygdomme. Med Fabriksloven fra 1873 fik Danmark sin første arbejderbeskyttelseslov. Siden har spørgsmålet om arbejdsmiljø og sikkerhed været en kilde til stadige diskussioner og interessekonflikter mellem lønmodtagere, arbejdsgivere, sagkundskab og politikere.

I "Velfærdens pris" sætter historikeren Kurt Jacobsen fokus på samspillet mellem industrisamfundets udvikling og sikkerheden og arbejdsmiljøet på virksomhederne, og han undersøger, hvorfor ulykkes- og sundhedsfarer øjensynlig er en permanent skyggeside ved Danmarks vækst og velstand. Med sit fokus på danskernes arbejde og arbejdsforhold er bogen en historie om det moderne Danmark set gennem arbejdsmiljøets prisme.

Bogens omdrejningspunkt er indsatsen mod arbejdsulykker og arbejdssygdomme fra midten af 1800-tallet til i dag. Bogen viser, hvordan lovgivning og andre arbejdsmiljøtiltag konstant har været genstand for politisk-ideologiske opgør og er en afgørende parameter - ikke blot for virksomhedernes økonomiske interesser og arbejdernes vilkår, men også for befolkningens sundhedstilstand og samfundsudviklingen.

Om forfatteren

Kurt Jacobsen, født 1954. Professor i historie ved Copenhagen Business School. Blev i 1994 dr.phil. på biografien om SF's stifter Aksel Larsen. Har bl.a. udgivet "FOSS" (2008), en biografi om industrilederen og politikeren Aleksander Foss, og "Ve og Velfærd" (2007) om det danske sundhedsvæsens historie.

Om bogen

Kurt Jacobsen
Velfærdens pris
492 sider
Forlagets pris: 349 kr.

Velfærdens pris

 
 

Tak for dit svar.