Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyheder 2014

 • december 2014

 • Nem adgang til de vigtigste regler

  Ny præsentation af At-vejledninger og bekendtgørelser på hjemmesiden gør det nemmere at finde de relevante regler.

  (29 december 2014)

 • Forebyg glatføreulykker

  Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne på veje og fortove. I vintre med meget sne og frost sker der op til 3.000 arbejdsulykker med glat føre.

  (29 december 2014)

 • Fastsættelse af kodenumre ved overgang til CLP

  Arbejdstilsynet har lavet en oversættelsestabel til virksomheder, der skal fastsætte kodenumre på baggrund af klassificeringer efter CLP-forordningen.

  (22 december 2014)

 • Forskningsfonden uddeler midler til nye projekter

  Arbejdsmiljøforskningsfonden har i december 2014 uddelt 30,5 mio. kr. til 13 forsknings- og udviklingsprojekter. Hovedtemaerne for ansøgningsrunden var "arbejdsulykker", "psykisk arbejdsmiljø", "muskel- og skeletbesvær" og "virkemidler i arbejsmiljøarbejdet".

  (19 december 2014)

 • Nyt nummer af Arbejdstilsynets nyhedsbrev

  Læs E-nyhedsbrev nr. 11 - 18. december 2014

  (18 december 2014)

 • Informationsmøde om REACH og forholdet mellem REACH og arbejdsmiljø

  Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen inviterer alle interesserede til et informationsmøde om REACH-forordningen og om forholdet mellem REACH og arbejdsmiljø.

  OBS: Mødet er lukket for flere tilmeldinger.

  (18 december 2014)

 • Rejsehold skal forebygge vold på arbejdet

  Gennem dialog med ledelsen i kommuner og regioner samt relevante institutioner skal Arbejdstilsynet bidrage til at styrke forebyggelsen af vold på arbejdspladserne.

  (9 december 2014)

 • november 2014

 • Nyt nummer af Arbejdstilsynets nyhedsbrev

  Læs E-nyhedsbrev nr. 10 - 27. november 2014

  (27 november 2014)

 • Mange byggepladser fik påbud igen

  Der var adskillige virksomheder, der ikke havde styr på sikkerheden, da Arbejdstilsynet den 25. november gennemførte en landsdækkende aktion på de danske byggepladser. Flere steder måtte der skrides ind over for forhold, hvor der var risiko for, at de ansatte kunne komme alvorligt til skade.

  (26 november 2014)

 • Få økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

  Der er stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

  (21 november 2014)

 • Pelsavlere og skovbrug fik besøg af myndighederne

  Når juletræet skal fældes eller minkene pelses, sker det ofte med hjælp fra udenlandsk arbejdskraft. Desværre er det ikke altid, at reglerne på det danske arbejdsmarked overholdes. Det viser resultaterne af årets ottende fælles aktion mod social dumping, der onsdag den 19. november blev gennemført af Arbejdstilsynet, SKAT og politiet. Ved aktionen blev der blandt andet besøgt en række pelsavlere, skovbrug og landbrug, men også andre brancher blev kontrolleret. I alle brancher var der noget at komme efter for myndighederne.

  (20 november 2014)

 • At-vejledning om arbejde med nanomaterialer

  Ny At-vejledning handler om de vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer.

  (18 november 2014)

 • Offshoresikkerhed placeres i Arbejdstilsynet fra 1. januar 2015

  Energistyrelsens offshoresikkerhedsenhed, der bl.a. fører tilsyn med sikkerhed og sundhed på anlæggene på Nordsøen, bliver fra 2015 en del af Arbejdstilsynet.

  (14 november 2014)

 • Forebyggelsespakker virker efter hensigten

  Ny evaluering viser, at forebyggelsespakker har en positiv indvirkning på det oplevede fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  (12 november 2014)

 • Sikkerhed på byggepladser kræver samarbejde

  På aktioner på landets byggepladser i går stødte Arbejdstilsynet på en del farlige forhold, som kunne være forebygget, hvis bygherrer og aktører på pladserne var bedre til at samarbejde om sikkerheden.

  (12 november 2014)

 • Hospitaler får hjælp til at forebygge og håndtere vold

  Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har lanceret en ny forebyggelsespakke til hospitalerne om voldsforebyggelse – ”Få styr på volden”.

  (5 november 2014)

 • Arbejdstilsynet tjekker sikkerheden for vejarbejdere

  Brug af reflekstøj, sikker færdsel til og fra vejarbejdet og tilstrækkelig beskyttelse mod trafikken var bare nogle af de forhold, som Arbejdstilsynet tjekkede i går på den anden aktion i år om sikkerhed ved vejarbejde.

   

  (4 november 2014)

 • Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2008-2013

  Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte arbejdsulykker er nu offentliggjort. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er registreret i perioden 2008-2013. Der er i 2013 anmeldt 41.362 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I et særligt kapitel er der via analyser sat fokus på ulykkesrisikoen for unge og nyansatte.

  (3 november 2014)

 • oktober 2014

 • Målrettet kontrol er effektiv mod social dumping

  Analyser og registreringer ligger til grund, når myndighederne gennemfører kontroller mod social dumping. Under en landsdækkende aktion torsdag den 23. oktober fandt Arbejdstilsynet mange problemer med overholdelse af arbejdsmiljøreglerne både i bygge- og anlægsbranchen og i restaurationsbranchen, mens SKAT fandt fejl hos næsten halvdelen af de undersøgte virksomheder.

  (27 oktober 2014)

 • Nye At-vejledninger om bygherrens ansvar

  Fem nye At-vejledninger informerer om bygherrens pligter på forskellige størrelser af bygge- og anlægspladser.

  (10 oktober 2014)

 • Fællesaktion afslørede mange lovovertrædelser

  Der blev afsløret adskillige brud på reglerne, da Arbejdstilsynet, SKAT og Politi tirsdag d. 30. september besøgte en række byggepladser for at kontrollere udenlandske virksomheder og arbejdstagere i Danmark.

  (1 oktober 2014)

 • september 2014

 • Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme

  Læs Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme 2013 

  (25 september 2014)

 • Det kan være farligt at være vejarbejder

  Når man som vejarbejder skal udføre sit arbejde, samtidig med at trafikken skal afvikles, kan der opstå farlige situationer.

  (18 september 2014)

 • Taxivognmænd kan fremover få hjælp til at søge en forebyggelsespakke

  Nu bliver det nemmere for taxi og busvognmændene at søge forebyggelsespakken ”bedre kundekontakt”.

  (15 september 2014)

 • Arbejdstilsynets brugerundersøgelse 2014

  Arbejdstilsynet har nu sat den årlige brugerundersøgelse i gang blandt virksomheder, der har fået risikobaseret tilsyn og særlig indsats besøg i 2014.

  (8 september 2014)

 • Kemikalieforbruget hos virksomhederne stort set uændret

  Arbejdstilsynet har publiceret rapporten ”Farlige kemikalier i Danmark – Opgørelse over anvendelsen i 2012”. I opgørelsen kan man fx se den registrerede mængde af kemikalier, der anvendes i B/A- branchen.

  (8 september 2014)

 • Man skal også passe på sine ansatte i weekenden

  Det er de samme arbejdsmiljøregler, der gælder alle ugens syv dage, og det betyder, at man som arbejdsgiver har de samme pligter til at passe på sine ansatte, når de arbejder i weekenden.

  (8 september 2014)

 • Udbud: Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt

  Arbejdstilsynet har siden 2008 gennemført en række evalueringer af tilsyn og afgørelser truffet af Arbejdstilsynet. Disse har vist, at virksomhederne helt eller delvis har efterkommet afgørelserne, samt at virksomhederne i stor udstrækning også opfatter arbejdsmiljøet som forbedret.

  (5 september 2014)

 • Myndigheder i fælles aktion mod social dumping

  Politiet, Arbejdstilsynet og SKAT har onsdag den 3. september 2014 gennemført årets femte landsdækkende aktion mod social dumping. På aktionen tog Arbejdstilsynet sig af at kontrollere arbejdsmiljøforhold og anmeldelser til RUT, SKAT kiggede på moms- og skatteforhold mens politiet kontrollerede arbejds- og opholdstilladelser.

  (4 september 2014)

 • To besøg er ikke altid nok

  Det var ikke alle byggepladser, der havde lært lektien, da Arbejdstilsynet i går var på besøg på de byggepladser, der ikke havde styr på sikkerheden ved en lignende aktion for to uger siden.

  (2 september 2014)

 • august 2014

 • Mulighed for konsulentbistand til forebyggelsespakker til slagterier

  Fremover kan slagterierne vælge at bruge en konsulent i op til 10 timer til at hjælpe med at gennemføre en forebyggelsespakke.

  (25 august 2014)

 • Fare for nedstyrtning er stadig det største og farligste problem på byggepladser

  Arbejdstilsynet har igen måttet konstatere, at der på landets byggepladser er alt for lidt fokus på de risici, der er for at falde ned fra eller igennem tage, stilladser o.l. På de 187 byggepladser, som Arbejdstilsynet besøgte på en landsdækkende aktion den 19. august, blev der givet 86 strakspåbud og forbud, fordi der var fare for nedstyrtning.

  (19 august 2014)

 • Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet

  "Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet" er titlen på en ny hjemmeside, hvor man kan få overblik over reglerne om arbejdsmiljø og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet.

  (19 august 2014)

 • juli 2014

 • Hvor varmt må der være?

  Når vejret i Danmark viser sig fra sin solrige side, og temperaturen stiger, kan det være en varm oplevelse at skulle passe sit arbejde. Men hvor varmt må der egentlig være på arbejdspladsen?

  (22 juli 2014)

 • På forkant med forandringer i folkeskolen

  Det er vigtigt, at skolerne tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter de forandringer, der følger af skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler. Det er det centrale budskab i de råd om at gennemføre forandringsprocesser, som Arbejdstilsynet har udarbejdet til folkeskolerne.

  (15 juli 2014)

 • Evalueringsrapport om samarbejdet i virksomheder om arbejdsmiljø (AMO)

  I foråret 2010 vedtog Folketinget nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som har til formål at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. I forbindelse med den politiske aftale om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 lagde aftaleparterne meget vægt på at sikre, at de nye regler virker efter hensigten. Det fremgår derfor af aftaleteksten, at der skulle iværksættes en ekstern undersøgelse af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats.

  (2 juli 2014)

 • Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

  Unge er en særlig udsat gruppe på arbejdsmarkedet. Derfor har Arbejdstilsynet i sin årlige sommerjobindsats fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år. Indsatsen kører i de to første uger af juli måned.

  (1 juli 2014)

 • juni 2014

 • Ulykker med sprinkleranlæg kan forebygges med enkle forholdsregler

  Et sprinkleranlæg brød i brand under Magasin i Lyngby den 19. maj 2014, og 16 personer blev kørt på hospitalet. Som følge af ulykken har Arbejdstilsynet udarbejdet nogle retningslinjer, som skal forebygge ulykker ved vedligeholdelse, reparation og kontrol af sprinkleranlæg.

  (30 juni 2014)

 • Social dumping aktion: Mange lovbrud i sommervarmen

  Pressemeddelelse den 19. juni 2014

  Det var ikke kun solen, der gav sved på panden, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet rykkede ud for at tjekke udenlandske virksomheder og ansatte på årets fjerde fællesaktion mod social dumping. For alle tre myndigheder blev det nemlig en travl dag, hvor der både blev afsløret dårligt arbejdsmiljø, snyd med skat og moms samt personer uden gyldig arbejdstilladelse.

  (18 juni 2014)

 • Ét besøg af Arbejdstilsynet virker men to virker bedre

  Det kunne Arbejdstilsynet konstatere på en aktion på landets byggepladser den 11. juni. Her besøgte man de samme byggepladser, som på aktionen den 22. maj havde væsentlige sikkerhedsproblemer, og resultatet var, at mere end 9 ud af 10 af de sikkerhedsproblemer, som Arbejdstilsynet havde reageret overfor, var blevet løst.

  (12 juni 2014)

 • Stilladsmontører skal sikres mod at styrte ned

  Arbejdstilsynet håndhæver fra 1. juni 2014, at der er fuldt fysisk sikret mod nedstyrtning ved opstilling, ændring og nedtagning af stilladser.

  (3 juni 2014)

 • maj 2014

 • Arbejdstilsynets byggeaktioner står ikke alene

  Arbejdstilsynets aktion den 22. maj på landets byggepladser vil kun være det første skridt i forsøget på at få aktører i byggebranchen til varigt at ændre adfærd, så de fremover forebygger ulykker fremfor at skabe risici for ulykker.

  (23 maj 2014)

 • Ikke flere penge til arbejdsmiljørådgivning

  Der er ikke flere penge tilbage i puljen for 2014 til støtte til arbejdsmiljørådgivning. Arbejdstilsynet lukker derfor for ansøgninger om støtte. Der er 10 mio. kr. i puljen i 2015, og der åbnes for ansøgninger mandag den 5. januar 2015.

  (22 maj 2014)

 • Det bliver lettere at lave APV

  Arbejdstilsynet udvikler nyt værktøj, som gør APV-arbejdet lettere. Og din mening er vigtig for os. 

  (14 maj 2014)

 • Landsdækkende aktion mod social dumping i restaurationsbranchen

  Onsdag aften var indsatsen mod social dumping i fokus, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet var på årets tredje landsdækkende aktion. Målet for den fælles aktion var denne gang hovedsageligt restaurationsbranchen.

  (12 maj 2014)

 • Arbejdsmiljøregler gælder også i weekender

  Arbejdstilsynet tog lørdag den 3. maj på aktion for at tjekke arbejdsmiljøet på landets byggepladser. På aktionen var der fokus på mindre byggepladser bl.a. i villa- og sommerhusområder.

  (5 maj 2014)

 • april 2014

 • Få økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

  Der er stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning.

  (24 april 2014)

 • Dårligt arbejdsmiljø og skattesnyd afsløret på byggepladser

  Social dumping aktion: Foråret er højsæson i byggeriet, og der var også masser af aktivitet, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet rykkede ud for at tjekke udenlandske virksomheder og ansatte ved årets anden aktion mod social dumping. Der blev både afsløret dårligt arbejdsmiljø, snyd med skat og moms samt personer uden gyldig arbejdstilladelse.

  (10 april 2014)

 • Stor tilfredshed med tilsynet

  Ny brugerundersøgelse viser, hvordan besøgte virksomheder opfatter Arbejdstilsynet.

  (10 april 2014)

 • Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø

  Forandringer og omstruktureringer er et grundvilkår på danske arbejdspladser. Men hvordan sikrer I det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer i jeres organisation?

  (2 april 2014)

 • marts 2014

 • Uddannelse til arbejdsmiljøunderviser

  For at kunne undervise på arbejdsmiljøuddannelserne skal underviserne bl.a. have gennemført et underviserkursus, som udbydes af Arbejdstilsynet. Næste kursus starter i uge 25.

  (27 marts 2014)

 • Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

  Der er stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning.

  (21 marts 2014)

 • Arbejdstilsynet får ny direktør

 • Arbejdstilsynet har fokus på nedfaldende genstande på byggepladser

  Alvorlige ulykker, hvor personer bliver ramt af faldende genstande, er blandt de fem mest udbredte typer af ulykker på byggepladser. Derfor har fare for nedfaldende genstande som noget nyt været i fokus på Arbejdstilsynets to første aktioner i år på landets byggepladser.  

  (13 marts 2014)

 • Europæisk kampagne om forebyggelse af glid og fald i samme niveau

  En ny EU-støttet fælles kampagne sætter fokus på de mange arbejdsulykker der sker, fordi man snubler eller falder i samme niveau.

  (7 marts 2014)

 • Asbest på en byggeplads og mange kontrolsager gav myndighederne travlt

  En byggeplads, hvor arbejdet med asbest måtte indstilles, og et større antal sager vedrørende skat og moms. Det var en del af resultatet, da Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet onsdag gennemførte årets første store landsdækkende aktion mod social dumping.

  (6 marts 2014)

 • Nye At-vejledninger om fald fra højden på byggepladser

  Arbejdstilsynet har udarbejdet to nye At-vejledninger om fald fra højden på byggepladser og fald fra højden ved arbejde på tage.

  (6 marts 2014)

 • februar 2014

 • Arbejdstilsynet fortsætter med dobbelte aktioner på byggepladser

  Også i 2014 vil Arbejdstilsynet holde et vågent øje med sikkerheden på landets byggepladser og fortsætte med de effektive dobbelte aktioner. Årets første aktion fandt sted i går.

  (26 februar 2014)

 • Få støtte til arbejdsmiljørådgivning

  Der er stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning.

  (10 februar 2014)

 • Arbejdstilsynet sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø med særlige tilsynsindsatser 

  Arbejdstilsynet har i 2014 taget hul på tre nye tilsynsindsatser om psykisk arbejdsmiljø inden for hospitaler målrettet psykiatri og sygeplejersker, døgninstitutioner og parkeringsvagternes arbejde.

  (4 februar 2014)

 • Forebyggelsespakker til politi, gartnerier og elektronik

  Nu får politiet, gartnerier og elektronikindustrien mulighed for at søge forebyggelsespakker, som sætter fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden.

  (3 februar 2014)

 • januar 2014

 • Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser skal forebygge nedslidning

  Arbejdstilsynet gennemfører i 2014 særlige tilsynsindsatser i fem nedslidningstruede brancher, hvor udvalgte virksomheder får to besøg med 1-6 måneders mellemrum.

  (31 januar 2014)

 • Ti gode råd skal forebygge vold på arbejdet

  Mange mennesker bliver udsat for vold og trusler, når de passer deres arbejde. Det ønsker regeringen at ændre, og i dag udkommer derfor en ny pjece med ti gode råd til at forebygge vold på arbejdet.

  (22 januar 2014)

 • Forskningsmidler giver øget viden om fremtidens arbejdsmiljø

  Den 15. januar afholdt Arbejdsmiljøforskningsfonden sin årlige konference. Her præsenterede engagerede forskere deres nyeste forskningsresultater fra projekter, som er gennemført med støtte fra fonden.

  (21 januar 2014)

 • Handleplan for færre ulykker i byggeriet

  Arbejdstilsynet og de centrale organisationer i byggeriet har lavet en fælles handleplan mod arbejdsulykker i byggeriet.

  (10 januar 2014)

 • Få det bedre når I arbejder med plast, glas og beton

  Virksomheder i plast-, glas- og betonindustrien kan nu forebygge tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og styrke trivslen med en forebyggelsespakke.

  (2 januar 2014)

 

Abonner på e-nyt

E-nyhedsbrev

Tilmeld dig Arbejdstilsynets nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder 2015 
Nyheder 2014
Nyheder 2013 

Abonnér på RSS-feed

Få Arbejdstilsynets nyheder som RSS-feed