Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyheder 2013

 • december 2013

 • Ansøgningsrunde i Arbejdsmiljøforskningsfonden

  Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmedicinsk udredning.

  (20 december 2013)

 • Ikke flere midler til arbejdsmiljørådgivning i 2013

  Der er ikke flere midler tilbage i puljen for 2013 om støtte til arbejdsmiljørådgivning. Arbejdstilsynet lukker derfor for ansøgninger om støtte til arbejdsmiljørådgivning.

  (6 december 2013)

 • Forebyg glatføreulykker

  Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne på veje og fortove. I vintre med meget sne og frost sker der op til 3.000 arbejdsulykker med glat føre.

  (6 december 2013)

 • Belastninger ved arbejdet med traller skal nedbringes

  Dansk Byggeri og 3F har indgået en samarbejdsaftale om at nedbringe de fysiske belastninger ved opmuringsarbejde.

  (6 december 2013)

 • december 2013

 • Kan stilladset klare en storm?

  Meteorologerne har varslet voldsomt stormvejr over Danmark sidst på ugen, så vær forberedt og forebyg ulykker, hvor byggemateriel kan blæse ned eller vælte.

  (4 december 2013)

 • Stadig mange regelbrud hos udenlandske virksomheder

  Til trods for, at det var ottende gang i år, at Arbejdstilsynet, SKAT og politiet var på fælles landsdækkende aktion mod social dumping, så er der stadig noget at komme efter for myndighederner.

  (22 november 2013)

 • Stik- og skæreskader

  Ny At-vejledning om de krav, der gælder for forebyggelse af arbejdsskader, som skyldes, at de ansatte i sygehus- og sundhedssektoren kommer til skade på fx kanyler og skalpeller.

  (21 november 2013)

 • Invitation til konference om forebyggelse af vold på arbejdet

  Få inspiration til forebyggelse af vold og trusler på arbejdet på Arbejdstilsynets gratis konference den 16. januar 2014 i København. Konferencen har et afvekslende program med bl.a. interviews, forumteater, oplæg og formidling af erfaringer fra virksomheder.

  (18 november 2013)

 • oktober 2013

 • Samarbejde om forebyggelse

  Konference om samarbejde gav gode råd til virksomheder om, hvordan de får mest ud af AMO-reformen.

  (30 oktober 2013)

 • Byggepladser retter ind efter Arbejdstilsynets besøg

  På de fleste af de byggepladser, som Arbejdstilsynet vendte tilbage til i går, var der gjort en indsats for at løse de sikkerhedsproblemer, der blev afgivet påbud om ved en aktion den 8. oktober.

  (29 oktober 2013)

 • Social dumping aktion: Snyd hos udenlandske virksomheder gav myndighederne travl dag

  Der var nok at tage fat på, da Arbejdstilsynet, SKAT og politi onsdag rykkede ud sammen for at kontrollere udenlandske virksomheder i Danmark, til trods for, at det i år er syvende gang, at de tre myndigheder rykker ud på en landsdækkende fællesaktion.

  (24 oktober 2013)

 • Rap om unges arbejdsmiljø

  DA, LO, FTF og Arbejdstilsynet sætter ekstra fokus på unges arbejdsmiljø fra den 24.-28. oktober, hvor de besøger 11 erhvervsskoler. Det sker som led i Den Europæiske Arbejdsmiljøuge.

  (21 oktober 2013)

 • Fare for nedstyrtning er største problem på byggepladser

  Fare for nedstyrtning var problemet i 40 pct. af de strakspåbud og forbud, som Arbejdstilsynet i går afgav på en landsdækkende aktion på byggepladser. Og samme billede har tegnet sig på tidligere aktioner.

  (9 oktober 2013)

 • Obligatorisk Digital Post

  Nu bliver det lovpligtigt for alle virksomheder med et CVR-nummer at have en postkasse til at modtage digital post fra det offentlige. Postkassen er gratis og skal oprettes senest 1. november 2013.

  (4 oktober 2013)

 • september 2013

 • Hjælp til at forebygge ulykker og voldsepisoder

  To nye forebyggelsespakker skal forebygge ulykker i bygge- og anlægsbranchen og reducere antallet af voldsepisoder på døgninstitutioner og i hjemmeplejen. 

  (30 september 2013)

 • Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 er offentliggjort

  Arbejdstilsynet offentliggør nu årsopgørelsen over anmeldte arbejdsulykker 2007-2012. Opgørelsen giver en status for antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2012 sammenlignet med de fem foregående år. Der er i 2012 anmeldt 41.750 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. 

  (28 september 2013)

 • Social dumping: Aktion afslører mange regelbrud hos udenlandske firmaer 

  Brud på arbejdsmiljølovgivningen, snyd med skat og moms samt virksomheder, som ikke er anmeldt korrekt. Det er nogen af de ting, som blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet torsdag den 26. september gennemførte årets sjette landsdækkende aktion mod social dumping.  

  (27 september 2013)

 • Konference: Samarbejde om forebyggelse

  Deltag i Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs konference "Samarbejde om forebyggelse", som afholdes den 24. oktober i København.

  (27 september 2013)

 • Forskerbidrag til Fondens strategi for 2014-2015

  Fonden modtager i denne periode bidrag fra arbejdsmiljø-forskningsmiljøet til udarbejdelse af den kommende strategi.

  (18 september 2013)

 • Social dumping aktion: Mange udenlandske virksomheder bryder reglerne

  Der er fortsat mange udenlandske virksomheder, der har problemer med at følger reglerne på det danske arbejdsmarked. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet torsdag gennemførte årets femte landsdækkende aktion mod social dumping.

  (9 september 2013)

 • Når kolleger skal inkluderes - ny pjece

  Anbefalinger om det psykiske arbejdsmiljø til arbejdspladser, der skal inkludere kolleger med nedsat arbejdsevne.

  (6 september 2013)

 • august 2013

 • Dobbelte besøg på byggepladser virker

  Arbejdstilsynet blev i går på en landsdækkende aktion bekræftet i, at dobbelte besøg på byggepladser har effekt.

  (27 august 2013)

 • Fortsat mange farlige byggepladser

  I går var Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg på byggepladser over hele landet for at holde øje med arbejdsmiljøet. Også denne gang var der alt for mange byggepladser, hvor der var stor fare for arbejdsulykker.

  (15 august 2013)

 • Ny mulighed for tilskud til rådgivning

  Fra i dag kan virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher søge om at få refunderet udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Rådgivningen skal dreje sig om bedre psykisk arbejdsmiljø, om færre arbejdsulykker eller færre fysisk overbelastede medarbejdere, hvis udgifterne skal kunne refunderes. 

  (1 august 2013)

 • juli 2013

 • Hvor varmt må der være?

  Når vejret i Danmark viser sig fra sin solrige side, og temperaturen stiger, kan det være en varm oplevelse at skulle passe sit arbejde. Men hvor varmt må der egentlig være på arbejdspladsen?

  (17 juli 2013)

 • Ny refusion for udgifter til rådgivning

  Fra starten af august kan virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. Refusionen gives kun for rådgivning om bedre psykisk arbejdsmiljø, om færre arbejdsulykker eller færre fysisk overbelastede medarbejdere.

  (15 juli 2013)

 • Støtte til samarbejde og information om udstationering af arbejdstagere

  Virksomheder, myndigheder m.fl. kan nu søge om støtte til projekter, der styrker det administrative samarbejde og forbedring af adgangen til information om udstationering af arbejdstagere.

  (4 juli 2013)

 • Tilsyn skal forhindre psykisk nedslidning og voldsulykker

  Arbejdstilsynet gennemfører en række nye tilsyn, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne.

  (3 juli 2013)

 • Ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø ift afgørelsesmetode

  Fra den 1. juli 2013 vil Arbejdstilsynet afgive påbud, når der konstateres overtrædelser inden for psykisk arbejdsmiljø. De sker som konsekvens af, at ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø i forhold til afgørelsesmetode træder i kraft.

  (1 juli 2013)

 • Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

  Unge er en særlig gruppe på arbejdsmarkedet. Derfor har Arbejdstilsynet i sin årlige sommerjobindsats fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år. Indsatsen kører hele juli måned.

  (1 juli 2013)

 • Nye At-vejledninger om rådgivningspåbud

  Arbejdstilsynet har udarbejdet nye At-vejledninger om, hvornår en virksomhed får rådgivningspåbud. Der er også udarbejdet ny information om, hvordan virksomhederne efterkommer rådgivningspåbud efter den nye og enklere ordning.

  (1 juli 2013)

 • juni 2013

 • Genvej til At-vejledninger

  Ny struktur på hjemmesiden gør det nemmere at finde den At-vejledning, man skal bruge.

  (30 juni 2013)

 • Arbejdsmiljøforskningsfonden har ny ansøgningsrunde

  Fonden indkalder til en ny ansøgningsrunde indenfor temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær, samt virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet og to arbejdsmedicinske udredninger. Der er afsat ca. 28 mio. kr. til temaerne. Ansøgningsfrist 2. september 2013 kl. 12.00. 

  (27 juni 2013)

 • Nye regler om indretning af visse produkter

  1. juli 2013 træder ny lov om indretning m.v. af visse produkter i kraft. Som følge af loven udsteder Arbejdstilsynet 11 nye bekendtgørelser.

  (21 juni 2013)

 • Samarbejde gør myndigheders net mere fintmasket

  Social dumping: Der er stadig problemer med udenlandske virksomheder, der overtræder reglerne på det danske arbejdsmarked. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet onsdag gennemførte årets fjerde fælles aktion mod social dumping.

  (13 juni 2013)

 • Flere virksomheder kan få støtte til en forebyggelsespakke

  Der er nu åbnet for, at alle virksomheder i fire brancher kan søge en forebyggelsespakke med støtte til op til 19 ansatte. Det gælder daginstitutioner, metal- og maskiner, rengøring og træ- og møbler.

  (4 juni 2013)

 • Ulykker i landbruget kan undgås

  Arbejdstilsynets kampagne ”Undgå Ulykker” giver landbruget gode råd til, hvordan de kan forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker.

  (3 juni 2013)

 • maj 2013

 • Pas på det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer

  Forandringer er et vilkår i dag. Det var der enighed om i det panel, som den 23. maj åbnede konferencen ”Skab gode forandringer – med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø”.

  (31 maj 2013)

 • RUT-registeret bliver styrket og forbedret

  Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der styrker og forbedrer RUT-registeret. Samtidig får Arbejdstilsynet mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark.

  (30 maj 2013)

 • Ny indgang til viden om 2020-strategiens prioriterede områder

  Nye temasider skal gøre det nemmere at finde viden om og hjælp til håndtering af arbejdsmiljøproblemer inden for 2020-strategiens prioriterede områder; Ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

  (30 maj 2013)

 • Arbejde med nanoteknologi

  Nyt tema gennemgår reglerne for arbejde med nanomaterialer, herunder krav om risikovurdering, substitution, sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og information af medarbejderne. Der er også et afsnit om forskning i de sundhedsfaglige aspekter af nanoteknologi.

  (30 maj 2013)

 • Fokus på forebyggelse af stik- og skæreskader

  Europæiske tal viser, at der i Europa er op mod 1.200.000 stik- og skæreskader om året i sygehus- og sundhedssektoren.

  (8 maj 2013)

 • Anbefalinger skal hjælpe virksomheder til et bedre psykisk arbejdsmiljø

  Arbejdspladser, der står midt i eller over for forandringer, kan fremover hente inspiration i 22 anbefalinger til, hvordan man kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne.

  (2 maj 2013)

 • april 2013

 • Udenlandske virksomheder søger under myndighedernes radar

  Mange udenlandske virksomheder forsøger fortsat at slippe for at betale moms og for at få besøg af Arbejdstilsynet. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet tirsdag gennemførte årets tredje landsdækkende aktion mod social dumping.

  (24 april 2013)

 • Redegørelse om brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet

  Offentliggørelse af redegørelse om mulig kræftrisiko ved arbejdet som brandmand.

  (24 april 2013)

 • Ændring af loven ligestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø

  Folketinget har vedtaget at gøre det tydeligere i arbejdsmiljøloven, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Lovændringen træder i kraft i dag.

  (15 april 2013)

 • marts 2013

 • Informationsmøde om forebyggelse af stikskader

  Arbejdsmarkedets parter i EU har sammen lavet en rammeaftale, der er blevet ophøjet til et direktiv, som skal sikre en bedre forebyggelse af stikskader i sundheds- og plejesektoren. Arbejdstilsynet inviterer derfor til informationsmøde den 19. april 2013 om forebyggelse af stikskader, erfaringer på området, orientering om reglerne og om EU-direktivet.

  (20 marts 2013)

 • Alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen kan undgås

  Der sker hvert år ca. 1100 alvorlige ulykker og 10 dødsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Derfor lancerer Arbejdstilsynet nu en kampagne med gode råd om, hvad virksomheden selv kan gøre for at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker.

  (11 marts 2013)

 • Social dumping i ly af villavejens hække

  SOCIAL DUMPING AKTION: Arbejdstilsynet, politiet og SKAT har i går gennemført en fælles landsdækkende aktion mod social dumping. Ikke alt arbejde foregår efter reglerne.

  (8 marts 2013)

 • Samlet vejledning til nye restauranter

  Nystartede restauranter kan se frem til én samlet vejledning, når Fødevarestyrelsen kommer på besøg med SKATs og Arbejdstilsynets regler under armen.

  (1 marts 2013)

 • Nye forebyggelsespakker til Metal og maskiner og Slagterier

  Fra den 1. marts 2013 kan virksomheder inden for brancherne "Metal og maskiner" og "Slagterier" få hjælp til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Med en forebyggelsespakke gives der økonomisk støtte i form af lønkompensation til at gennemføre forløbet. Det eneste det kræver, er viljen til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

  (1 marts 2013)

 • februar 2013

 • Kontrakt om evaluering af branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter

  Arbejdstilsynet har indgået kontrakt om opgaven med at evaluere branchearbejdsmiljørådenes (BAR) aktiviteter i perioden 2007-2012.

  (25 februar 2013)

 • Nye bekendtgørelser på bygge- og anlægsområdet

  Der bliver stillet nye krav til både bygherrer, projekterende og rådgivere i to nye bekendtgørelser, som skal medvirke til at forebygge ulykker i byggebranchen. Tre bekendtgørelser bliver ændret i konsekvens heraf.

  (11 februar 2013)

 • Arbejdstilsynet sætter massivt ind mod alvorlige byggeulykker

  Nedstyrtningsulykker med dødelig udgang har ramt byggebranchen flere gange i de senere år. Derfor satte Arbejdstilsynet ekstra fokus på sikkerheden ved arbejde i højden på en landsdækkende aktion i byggebranchen, som Arbejdstilsynet gennemførte torsdag.

  (7 februar 2013)

 • januar 2013

 • Enklere rådgivningsordning

  Reglerne om arbejdsmiljørådgivning bliver enklere. Nye regler betyder, at en virksomhed som hovedregel kun får rådgivningspåbud, hvis den samtidig får påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, eller hvis den får fem eller flere påbud om arbejdsmiljøproblemer. De nye regler træder i kraft den 1. februar.

  (30 januar 2013)

 • Nye regler skal sikre bedre arbejdsmiljørådgivning

  Kravene til autoriserede rådgivningsvirksomheders kompetencer bliver skærpet i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. februar. Fremover skal rådgiverne have mere erfaring med virksomhedsrettet arbejdsmiljørådgivning.

  (30 januar 2013)

 • Arbejdstilsynet holder de farligste byggepladser i kort snor

  De farligste byggepladser kommer til at se mere til Arbejdstilsynet. Det er konsekvensen af, at Arbejdstilsynet har taget et nyt værktøj i brug, som skal forebygge det stigende antal alvorlige ulykker på landets byggepladser.

  (23 januar 2013)

 • Social dumping aktion: Udenlandske virksomheder trodser vinterkulden

  Arbejdstilsynet, SKAT og politiet var i går på årets første landsdækkende aktion mod social dumping. Gårsdagens aktion viste, at der fortsat er behov for en indsats mod social dumping.

  (16 januar 2013)

 • Åbningsreception: Fotoudstilling om arbejdsmiljø

  Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Arbejdermuseet og Focal Point i Danmark inviterer til åbningsreception 17. januar i anledning af en ny fotoudstilling om arbejdsmiljø.

  (3 januar 2013)

 

Abonner på e-nyt

E-nyhedsbrev

Tilmeld dig Arbejdstilsynets nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder 2015  
Nyheder 2014 
Nyheder 2013

Abonnér på RSS-feed

Få vores nyheder som RSS-feed