Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny rapport om brug af farlige stoffer

Ny rapport fra Produktregistret indeholder oplysninger om den erhvervs-mæssige brug af farlige stoffer i Danmark i 2010. Opgørelsen viser en stigning i det samlede forbrug, men også at forbruget af farlige stoffer er faldet i byggebranchen, og at forbruget af stoffer, der er kræftfremkaldende, kan forandre cellernes arveanlæg eller skade evnen til at få sunde børn, er faldet i de to brancher, der har det største forbrug.

Samlet set er forbruget af farlige stoffer steget fra 16 til 20 mio. ton fra 2008 til 2010. Det skyldes først og fremmest et øget forbrug af brændstof til transportmidler og opvarmning. Det fremgår af en ny rapport over forbruget af farlige kemiske stoffer i Danmark i 2010 fordelt på brancher og produkttyper. Opgørelsen bygger på oplys-ninger fra producenter og importører, som har anmeldt produkter til Produktregistret.

Lavere forbrug i byggebranchen

Det registrerede forbrug af farlige stoffer i byggebranchen er faldet med 500.000 tons fra 2008 til 2010. Det svarer til en nedgang på 21 pct.

Lavere forbrug af KMR-stoffer

Forbruget af stoffer, der er kræftfremkaldende, kan forandre cellernes arveanlæg el-ler skade evnen til at få sunde børn - de såkaldte KMR-stoffer - er faldet fra 2008 til 2010 i branchegrupperne ”plast, glas og beton” og ”kemi og medicin”, der har det største forbrug af disse stoffer målt i mængder.

Også målt i produkttyper er der tale om et faldende forbrug. Her er mængden af KMR-stoffer faldet med henholdsvis 30 og 45 pct. i de to produkttyper - råvarer og imprægneringsmidler - som brancherne bruger mest af.

Arbejdstilsynet har med de tilgængelige oplysninger ikke mulighed for præcist at forklare, hvorfor forbruget af de farlige stoffer er faldet. Nedgangen kan således fx skyldes, at man i stadigt større omfang har mulighed for at erstatte (substituere) de farlige stoffer med andre og mindre farlige stoffer eller fx en nedgang i produktionen.