Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Opførelse og nedrivning af byggeri

Støj

Støj kan ødelægge hørelsen og give stress, forhøjet blodtryk, træthed m.v. Samtidig kan for meget støj nedsætte jeres koncentration, så der lettere opstår ulykker, og fejlprocenten stiger.
 
Med en høreskade følger ofte sygdommen tinnitus, som er ringen eller susen for ørerne. Tinnitus kan være der i perioder eller hele tiden. Det er ofte en stor psykisk belastning for den person, der får sygdommen.

Find jeres problemer

Når I skal finde ud af, om I har støjproblemer, skal I særligt være opmærksomme på, hvor høj støjen er, hvor længe I er udsat for den, og om der er kort, kraftig støj (impulsstøj).

Vedvarende støj
Hvis I er udsat for høj støj på jeres arbejdsplads, kan det være høreskadende. Støjen er for høj, når I på ½-1 meters afstand skal råbe til en anden person for at blive forstået. Støjen kan være høreskadende, både når meget støjende maskiner bruges i kort tid, og mindre støjende maskiner bruges i længere tid.
 
For alle faggrupper gælder, at der kan være meget baggrundsstøj fra andre faggrupper, som samtidig er beskæftiget i arbejdsområdet.
 
Meget støjende maskiner kan fx være mejselhamre (luft, el, hydraulisk), gravemaskiner, pladevibratorer, tromler, benzindrevne "jomfruer" samt asfaltfræse- og skæremaskiner.

De værste støjkilder for murere er vinkelslibere og mejselhamre. Værktøjet bruges til fugeudkradsning ved renoveringsarbejder af udvendigt murværk og ved renoveringsopgaver, hvor der skal ske tilpasning og nedbrydning af murværk og beton. Også støj fra blandemaskiner giver problemer.

De værste støjkilder for tømrere og snedkere er fx sømpistoler, slagboremaskiner, hamre, håndrundsave og transportable bordrundsave.

For tagdækkere kommer den værste støj fra gasbrændere, der bruges ved påsvejsning af tagpap, og håndrundsave, som bruges til tilpasning af diverse træplader.
 
Endelig udsættes mange for trafikstøj under arbejdet. Det forværrer problemet yderligere.

Kort, kraftig støj (impulsstøj)
Støj er mere skadelig, hvis der er kort, kraftig støj (impulsstøj). Det kan fx være støj fra slagboremaskiner, sømpistoler og mejselhamre.

Rummets akustik
Generende efterklang i rummet er et tegn på dårlig akustik, fx hvis det runger, når du klapper i hænderne.
 
Sådan arbejder I videre med at løse problemerne I skal som minimum overholde lovgivningens grænseværdi for støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for impulser på 137 dB(C). Herudover skal unødig (generende) støj dæmpes.
 
Når I skal gøre noget ved støjen, kan I tænke på:

Planlægning
Tilrettelæg arbejdet, så færrest muligt udsættes for støjen. Sørg for, at den enkelte udsættes kortest muligt for støjen. Undgå arbejde på steder, hvor andre udfører støjende arbejde.
 
Støjdæmpning ved kilden 
Indkøb de mest støjsvage maskiner på markedet. Maskinens støjniveau skal fremgå af leverandørens brugsanvisning, hvis den støjer over 70 dB(A).

Lav støjindkapsling af støjende maskiner. Sørg for at vedligeholde maskinerne godt.

Mange maskiner kan støjdæmpes. Motorstøj fra gravemaskiner kan dæmpes med støjdæmpende materiale og ændret udstødning. I førerhuset kan støjen dæmpes med lydabsorberende materiale. Kompressorer kan kapsles ind i en kasse med støjdæmpende materiale, og der kan afskærmes med fx flytbare vægge af støjdæmpende materiale.

I kan også nedbringe støjen væsentligt ved at bruge fx klippe- og knuseværktøj samt fjernbetjente nedbrydningsmaskiner.

Høreværn
I skal altid bruge egnet høreværn, hvis støjen er for høj og ikke kan dæmpes på anden måde.

Mere viden om støj

Vi har samlet de vigtigste At-vejledninger m.v. om støj, måling af støj og høreværn på branchesiden for opførelse og nedrivning af byggeri. Her kan I også finde de materialer, som BAR Bygge & Anlæg og Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet om støj.

 

Tak for dit svar.