Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
 

Luftfugtighed

Luftens relative luftfugtighed er et udtryk for hvor meget fugt, der er i luften i forhold til den mængde fugt, som luften ved samme temperatur ville kunne rumme uden det bliver til tåge.

Eksempel

Når luft er 1°C kan den højst indeholde ca 5 g vand pr. m33, og når den er 20°C varm kan den indeholde ca 18 g vand pr. m3. Ventilationsluft udefra vil således om vinteren kun indeholde lidt vand og luftens relative luftfugtighed indenfor vil blive 5/18= 0,28 eller 28 pct. Indendørs fordamper der dog vand bl.a. fra personer, og det vil så øge fugtigheden. Om sommeren er der måske udenfor 12 g pr. m3 i luften. Indenfor vil der så ved 20°C blive 12/18= 0,67 eller 67 pct. relativ fugtighed.

Bemærk dog at med samme vandindhold i luften, vil den relative fugtighed være lavere, hvis temperaturen indendørs er højere.

Fugten i en bygning uden luftbefugtning og uden anden fugttilførsel end fra personer vil derfor variere over året som på figuren.

Grunde til at måle

Da den relative fugtighed hovedsagelig er bestemt af udetemperaturen, kan man nogenlunde forudse, hvad der vil blive målt indendørs.

Hvis der skal måles for statisk elektricitet bør fugtigheden dog samtidig måles.

Hvis der er kraftig fugtudvikling, fx tørring af tøj eller der er installeret luftbefugter, kan det være relevant at kontrollere, at luftfugtigheden ikke bliver for høj. Dette primært for at undgå kondens på vinduer og i bygningen. Kondens på midten af en termorude ved ca. 0°C udenfor vil forekomme ved ca. 50 % relativ fugtighed ved stuetemperatur. Ved bedre isolerende ruder fx med gasfyldning forekommer der kondens ved en højere relativ fugtighed.

 Indeklima19.gif
Den relative fugtigheds variation over året i en bolig og en kontorbygning. Fugten vil være lidt højere i boliger end i kontorer.

Vurdering

Den relative fugtighed har ikke nogen stor betydning for udtørring af slimhinder med de normalt forekommende variationer fra 20 % til ca 65 % .

Fugtigheden skal tilstræbes under 40-45 % i de kolde vintermåneder og lavest muligt resten af året, ved at begrænse fugttilførslen.

Om vinteren rapporteres dog ofte flere øjengener for kontaktlinsebærere, flere personer får generende tør hud og klager over "tør luft" er mest udpræget om vinteren. Det er specielt ved høj lufttemperatur, hvor samtidig forureningerne indendørs er flest. Indirekte vil den lavere relative fugtighed om vinteren give mere statisk elektricitet.

En sænkning af lufttemperatturen til 21-22°C bedrer alle disse forhold.

 
 Indeklima20.gif
Høj fugtighed og høj temperatur opleves som trykkende.

Måling

Luftfugtigheden måles med et psykrometer eller med hygrometre, Der findes også prøverør til korttids- og langtidsmåling. Endelig findes hygrografer, der løbende registrerer, den relative fugtighed over længere tid (dage). Psykrometret er et nøjagtigt instrument, der kan bruges til kontrol af både temperatur- og fugtighedsmåleinstrumenter.

Husk at registrere:

  • Lufttemperaturen (døgnmiddel) og relativ fugtighed udenfor
  • Lufttemperaturen inde
  • Evt. befugtning
  • Antal personer, i hvor mange timer
  • Ventilationsanlægs indstilling og eventuelt luftmængde, hvis den varierer
  • Døre, udeluftventilers og vinduers stilling. 
 
 

Tak for dit svar.